Cannes Lions 17 to 21 June 2019

Tag: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดงาน “THAIFEX – World of Food ASIA” [PR]

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก “THAIFEX – World of Food ASIA” ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ จะร่วมกันจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีบนพื้นที่กว่า 1 แสนตารางเมตร ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ในฐานะแม่งาน จึงได้ออกมาย้ำเตือนกันอีกครั้งว่าห้ามพลาดใครกำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจ อยากอัพเดทเทรนด์สินค้าอาหารและเครื่องดื่มใหม่ ๆ จากทั่วโลก เตรียมตัวไว้ได้เลย ไปร่วมเจรจาธุรกิจกับ 2,700 บริษัท...

สค. เสริมกลยุทธ์ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยก้าวสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนเข้าร่วมประกวด ELMA 2019 ติดปีกสู่เวทีการค้าโลก [PR]

ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจที่มีความผันผวนการแข่งขันที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรตื่นตัวและเร่งพัฒนาศักยภาพ สร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการด้านโลจิส ติกส์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดงานสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” เพื่อแนะแนวทางในการสร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์นำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 (Excellent Logistics Management Award 2019) หรือ ELMA 2019...

สค. เปิดเวทีสัมมนา “ยกระดับโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศ” ดึงกูรูระดับประเทศเติมเต็มความรู้สู่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย [PR]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ เชิญผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ เข้าร่วมสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทย สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับประเทศและผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ (ELMA) มาปาฐกถาและสัมมนา ในหัวข้อ “ยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ไทยในยุคดิจิทัล ติดปีกสู่เวทีโลก” “เปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างนวัตกรรม เพิ่มคุณภาพการทำงานและตอบโจทย์ลูกค้า” “ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ เพิ่มโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน” และ “พัฒนาคนพัฒนาองค์กร เคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งข้อมูลต่างๆจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์นำไปประยุกต์ใช้สร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี...

กรมส่งเสริมการค้าฯ ชี้ “Design Value” คิดเพื่อเปลี่ยน ทางรอดเดียวของธุรกิจยุคนี้ [PR]

  สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผนึกกำลังส่งเสริมอุตสาหกรรมการบริการออกแบบไทย จัดโครงการ Design Service Society 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายในงาน STYLE 2018 ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านบริการออกแบบมาให้คำปรึกษาด้านออกแบบฟรี...

“เจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV” หนุนผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ [PR]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสานต่อเป้าหมาย มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการไทย จัดกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กชอปภายใต้หัวข้อ “เจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV” ดึงคณะวิทยากรจากภาคธุรกิจ และภาควิชาการร่วมถ่ายทอดกลยุทธ์สำคัญให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ เร่งสร้างโอกาสขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งนับเป็นคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพในภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ...

ฝันเป็นจริง เคล็ดลับ ‘ติดอาวุธแบรนด์ไทย’ ดังไกลไปทั่วโลก

ฝันของเจ้าของแบรนด์หรือธุรกิจหนึ่งในนั้นคือ การโกอินเตอร์ หรือนำสินค้าไปวางขายในต่างประเทศ ซึ่งหลายคนอาจะมองว่าเป็นเรื่องซับซ้อนและยากมากๆ  แต่ปัจจุบันมีหน่วยงานที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการโกอินเตอร์ ในก็คือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP ภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยให้เติบโต พร้อมกับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ พี่เลี้ยงอย่าง DITP ให้บริการอย่างครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับการทำธุรกิจไปต่างประเทศ ทั้งทางด้านข้อมูล ภายในเว็บไซต์มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดในแต่ละประเทศ การจัดอบรมสัมมนา เป็นที่ปรึกษาแนะนำจุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจ การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติทั้งในและต่างประเทศ แถมยังพาผู้ประกอบการไทยไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เข้าถึงตลาดต่างประเทศมากขึ้นอีกด้วย DITP ไม่ได้ปิดกั้นแค่สำหรับคนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจส่งออกเท่านั้น แต่เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่มี...

ทำความรู้จัก PM Award รางวัลทรงคุณค่าสำหรับผู้ส่งออกดีเด่นของไทย การันตีจากนายกรัฐมนตรี

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  รับลูกจากรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนนโยบายอย่างเต็มกำลัง ด้วยโครงการคัดสรรผู้ประกอบการส่งออกไทยที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง ให้เข้าร่วมการประกวด "รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2560" (Prime Minister's Export Award 2017 หรือ PM Award 2017) โดยปีนี้เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด LEADING THE WAY สำหรับรางวัล PM Award  ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด ...

BIG+BIH ตุลาคม ’59 ยังเน้นความคิดสร้างสรรค์และดีไซน์เหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือจุดประกาย “นวัตกรรม”

ยังคงเป็นเวทีแจ้งเกิดสำหรับคนทำงานออกแบบและใช้ความคิดสร้างสรรค์ สำหรับ BIG + BIH  ซึ่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย และสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ ร่วมกันจัดขึ้น และในปีนี้ BIG+BIH จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ASEAN Life+Style เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานสินค้าไลฟ์สไตล์เทรนด์ใหม่ล่าสุดจากนักออกแบบ ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากแนวโน้มตลาดต่างประเทศที่มีผู้ซื้อสินค้าแนวไลฟ์สไตล์มากขึ้น กรมฯ จึงได้พัฒนาปรับปรุงงาน BIG + BIH อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ...
- Advertorial -

LATEST POST

MOST POPULAR