เด็กปลื้ม! จุรินทร์ ปั้น CEO-Gen Z ในมหาวิทยาลัย ตั้งเป้า 12,000 คนใน 1 ปี สร้างแม่ทัพธุรกิจรุ่นใหม่ออนไลน์ [PR]

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดโครงการและกล่าวให้กับนักศึกษาใน 7 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ จำนวน 1,500 คน ที่เข้าร่วมโครงการ กระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ “สร้างเจนซี ให้เป็นซีอีโอ” (From Gen Z to be CEO) ณ สตูดิโอ Baan Rig ถนนงามวงศ์วาน นนทบุรี โดยมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอบคำถามกับนักศึกษาผ่านระบบ Zoom conference โดยมี นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย

- Advertisement -

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า โลกเปลี่ยนและเปลี่ยนหลายตลบ วันข้างหน้าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนไปอีก อย่างน้อยที่สุดปัจจัยสำคัญที่เราเห็นว่าโลกกำลังเปลี่ยน 1.สถานการณ์โควิด 2.สถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัว 3.สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ จีน 4.มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ

” ถ้าเราเข้าใจก็จะเตรียมการในการรับมือได้ สำหรับ ซีอีโอเจนซี จะได้รู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไหนของโลก เมื่อโลกเปลี่ยนประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนต้องปรับตัว หัวใจสำคัญที่สุดที่ประเทศไทยต้องทำ 2 ข้อ 1.ต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์การผลิตไม่ว่าจะเป็นการผลิตภาคผลิตภัณฑ์หรือภาคบริการเป็น “ตลาดนำการผลิต”  2.ปรับรูปแบบทางการค้าจากรูปแบบออฟไลน์ดั้งเดิม เป็นการค้าออนไลน์ ทั้งออนไลน์ในประเทศและออนไลน์ระหว่างประเทศ

” เชื่อว่าพวกเราทุกคนมีความฝัน ฝันว่าอยากจะเป็น ซีอีโอ เด็กยุคใหม่ ไม่ค่อยมีใครอยากทำงานบริษัทหรืออยู่ในองค์กร อยากมีธุรกิจของตัวเองและธุรกิจยุคใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก จำเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องการค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ โครงการ “ซีอีโอ เจนซี”ของกระทรวงพาณิชย์จึงเกิดขึ้น เพื่อให้พวกเราเป็นซีอีโอเจนซีตัวจริงที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต มีผู้ส่งออกที่มีประสบการณ์มาช่วยแลกเปลี่ยนความเห็น คุ้มค่าที่พวกเราจะมาแลกเปลี่ยนความเห็น วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศให้ได้เห็น เข้าใจว่าการบริหารจัดการแบรนด์ทำอย่างไร การบริหารจัดการในโลกความเป็นจริงจะได้ทันเหตุการณ์ เจาะลึกแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Tmall amazon bigbasket.com jatujakmall Thailandpostmart.com ของไปรษณีย์ไทย รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ที่มีการขนส่งในรูปแบบใหม่

โดยในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกระทรวงพาณิชย์และพวกเราทุกคน เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มต้นโครงการ        ซีอีโอเจนซี มีพี่น้องทั่วประเทศ 7 สถาบันกว่า 1,500 คนที่เข้าสู่หลักสูตรครั้งนี้ จากนี้ไปกระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายจะสร้างซีอีโอเจนซี เกิดขึ้นให้ได้ทั่วประเทศอีกไม่ต่ำกว่า 10,000 คน รวมแล้ว 12,000 คน เพื่อให้ซีอีโอเจนซีเป็นทัพหน้า ให้กับการค้าและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย นำรายได้เข้าประเทศและทำให้เศรษฐกิจในประเทศหมุนเวียนต่อไป เราจะไม่ทำเฉพาะกับ 7 สถาบันการศึกษาภาคเหนือ แต่จะทำกับทุกภาคทำกับอาชีวะและสถานบันการศึกษาที่สนใจเด็กต่างจังหวัดทุกคนต้องได้รับโอกาสในการที่จะได้รับองค์ความรู้ในการเดินหน้าไปสู่การเป็น ซีอีโอเจนซี โดยเจนซีทั้งประเทศมี 12.6 ล้านคน เป็นเด็กต่างจังหวัด 10.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 85 จึงเป็นคำตอบว่าทำไมกระทรวงพาณิชย์จึงต้องให้ความรู้แลกเปลี่ยนความเห็นกับพวกเราที่มหาวิทยาลัยต่างจังหวัด มหาวิทยาลัยในภาคเหนือที่ร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสามารถนำมาวัดผลเป็นหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร และต่อยอดในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำการค้าระหว่างประเทศได้จริงด้วย

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการฝึกอบรมและส่งเสริมผู้ประกอบการในการทำธุรกิจด้วยองค์ความรู้ใหม่ ๆ จึงได้นำร่องบูรณาการหลักสูตรการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ 7 แห่ง ซึ่งตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ภูมิภาคเหนือ ได้แก่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เกี่ยวกับการระดมองค์ความรู้ที่เหมาะสมและหารือด้านการนำมาประเมินและวัดผลเป็นหน่วยกิตให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตร และต่อยอดในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำการค้าระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ สถาบันจึงได้จัดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO” ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางของ Webinar ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 22 กันยายน 2563 โดยการอบรมดังกล่าวนั้น มีกลุ่มเป้าหมาย ประสบการณ์ และความรู้ที่แตกต่างกันหลายระดับ ดังนั้น หลักสูตรจึงออกแบบให้สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม และสามารถปรับนำมาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้ ตามแต่ละประเภทกิจการ ธุรกิจ ความสนใจของแต่ละบุคคล ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันนั้น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา หันมาสนใจในการทำธุรกิจมากขึ้น ทั้งการค้าออนไลน์หรือหรือการรวมกลุ่มกันจัดตั้งบริษัท เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการที่ได้เข้าไปเสริมความรู้ตรงจุดนี้ จะยิ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักศึกษาในการที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคต รวมถึงยังสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปช่วยกิจการหรือธุรกิจทางบ้านได้อย่างเข้าใจ

โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO” จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่จากภาคการศึกษาสู่การค้าระหว่างประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปในภูมิภาคเหนือ จำนวน 1,500 ราย ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2563 โดยหลักสูตรดังกล่าวจะแบ่งเนื้อหารายวิชาที่มีจำนวน 3 หน่วยกิต (45 ชั่วโมงเรียน) แบ่งออกเป็นเนื้อหาปกติ ร้อยละ 70 และเนื้อหาของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ร้อยละ 30 (จำนวนชั่วโมงเรียนเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต หรือ 15-18 ชม.) โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่จากภาคการศึกษาสู่การค้าระหว่างประเทศในอนาคตต่อไป โดยหลักสูตรดังกล่าว แบ่งเป็นหัวข้อรายวิชาดังนี้

  • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ส่งออกเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งออกและนำเข้าสินค้า และปัญหาที่คาดไม่ถึง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
  • วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ เจาะลึกสถิติมูลค่าการส่งออกเพื่อการตลาดต่างประเทศ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำการตลาดและการบริหารแบรนด์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปปรับใช้ในการทำงานจริง
  • เจาะลึกแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ Cross Border E-Commerce กับ Alibaba มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อส่งออกไปทั่วโลก ผ่านช่องทางออนไลน์ และยังเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้ทำการตลาดออนไลน์ด้วยอีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์มจาก com
  • รู้ทันระบบขนส่งสินค้าออนไลน์ด้วย Logistic อย่างครบวงจร มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศเบื้องต้น การตรวจสอบโครงสร้างภาษี การนำเข้าของประเทศผู้ซื้อปลายทาง และระบบขนส่งสินค้าออนไลน์ด้วย Logistic อย่างครบวงจร
  • อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล Digital Disruption & Digital Trend มีเนื้อหาเกี่ยวกับ    การอัปเดตเทรนด์ในยุคดิจิทัลและการเจาะลึกสถิติต่างๆบนโซเชียลมีเดีย รวมถึงวิธีการใช้โฆษณาบน Google

โดยในอนาคตโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO”  จะขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงสถาบันอาชีวะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยตั้งเป้าหมายไว้อบรมนักศึกษาไว้ 10,000 คนต่อปี เพื่อบ่มเพาะพัฒนาองค์ความรู้จากการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจระหว่างประเทศในระดับสากล และสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา และผู้ประกอบการ สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจระหว่างประเทศที่มีศักยภาพ

“โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างเจนซีให้เป็นซีอีโอ “From Gen Z to be CEO” นั้น จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการที่เป็นคลื่นลูกใหม่ด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย ที่มีความมั่นใจและมีความพร้อมต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป อีกทั้ง ยังสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะสถาบันมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ จึงคัดสรรองค์ความรู้ที่ดีมาถ่ายทอดที่เหมาะสม ทันสมัย จึงจะสามารถไปพัฒนาต่อยอด คิดใหม่ ปรับใหม่ ไอเดียใหม่ ให้กลายเป็นธุรกิจยุคใหม่ ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติได้อย่างแน่นอน เมื่อประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดี ก็จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปในอนาคต” นายสมเด็จ กล่าวทิ้งท้าย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้ที่ nea.ditp.go.th หรือ www.ditp.go.th และ www.facebook.com/nea.ditp  หรือ 1169 กด 1