HomePR News‘เกาะเต่า Spotlight 2024’ กับ แสงแห่งความยั่งยืน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า ผนึกกำลังชุมชม ภาคีภาครัฐ และเดนท์สุ บริษัทบริหารสื่ออันดับ 1 [PR]

‘เกาะเต่า Spotlight 2024’ กับ แสงแห่งความยั่งยืน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า ผนึกกำลังชุมชม ภาคีภาครัฐ และเดนท์สุ บริษัทบริหารสื่ออันดับ 1 [PR]

แชร์ :

ผ่านไปแล้วกับเทศกาล Spotlight Koh Tao 2024 เทศกาลฉายแสงแห่งความรู้รักษ์ธรรมชาติประจำปี ด้วยความร่วมมือของ เดนท์สุ และภาคีพันธมิตรสื่อ ที่มีกลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติสอดคล้อง Sustainable Development Goals (SDGs) และเป้าหมายที่จะผลักดันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2030 ร่วมแสดงความนอบน้อมธรรมชาติ เติมความอุดมสมบูรณ์แก่ท้องทะเล ผ่านกิจกรรมจิตอาสาทูตท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อวิถีชีวิตใหม่แก่มวลมนุษยชาติทั่วโลก

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ในเทศกาลฯผู้มาเยือนได้สัมผัสถึงกิจกรรมที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเกาะเต่า ผ่านกิจกรรมปลูกฟื้นฟูปะการัง ซ่อมทุ่น เก็บขยะใต้ท้องทะเล สร้างซั้งปลา ปลูกป่าต้นน้ำ เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมจากกาบมะพร้าว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำเครื่องประดับจากเศษแก้วและเรียนรู้การทำอาหารสำรับชาวเกาะ ที่สำคัญปีนี้มีกิจกรรมที่ชวนทุกคนสัมผัสถึงจิตวิญญาณภายใน ที่จะสร้างความผ่อนคลายและตื่นรู้ไปกับกิจกรรม Wellness ฉบับชาวเกาะ อาทิ การแช่น้ำแข็ง (Ice Bathing) การบำบัดจิตด้วยเสียง (Sound Therapy) การเล่นโยคะบนกระดานโต้คลื่น เป็นต้น

อีกทั้งในเทศกาลนี้ ยังสะท้อนถึงแนวคิด 3 ส. เพื่อส่งเสริม การสร้างอนาคตที่สดใสพร้อมกับอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อวิถีชีวิตใหม่แก่มวลมนุษยชาติทั่วโลก

  1. “สร้างสรรค์” การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Responsible Tourism
  2. “ส่งเสริม” การเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy
  3. “สืบสาน” วัฒนธรรมและชุมชนของเกาะเต่าให้สอดคล้องเป้าประสงษ์ของประเทศ Net Zero Carbon Emission

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้กับนักท่องเที่ยว ได้สัมผัสและเข้าใจความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ที่สอดคล้องเป้าหมายในการสนับสนุนประเทศในการบรรลุเป้าหมาย Net Zero Carbon Emission โดยร่วมมือกับองค์กร NGO และการนำหลักการ ESG (Environmental, Social, and Governance) มาใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดในกิจกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะ และ ส่งเสริมให้รายได้ทั้งหมดเสริมสร้างระบบนิเวศของเกาะเต่าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

“เกาะเต่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและแหล่งเรียนดำน้ำอันดับต้นๆ ของโลกที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยี่ยมเยือนกว่า 7 แสนคนต่อปีสามารถทำรายได้เข้าประเทศจำนวนกว่าหมื่นล้านบาท” นางรำลึก อัศวชิน นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า กล่าวถึงที่มาของงานครั้งนี้ว่า “เพราะต้นทุนธรรมชาติของเกาะเต่า ทั้งปะการัง สัตว์ทะเล ปลาหลากหลายและชุกชุม ที่มีความสวยงามและมีคุณค่าสำหรับพวกเราทุกคน โดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิด ที่ธรรมชาติได้มีโอกาสฟื้นฟู พวกเราได้มีโอกาสทบทวนถึงมิติใหม่ของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

“เทศกาล Spotlight Koh Tao ในปีนี้ พวกเราชาวเกาะจึงอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวเกาะเต่า ที่เราต้องการยกระดับจากการเป็นแหล่งเรียนดำน้ำระดับโลก สู่ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อการเรียนรู้โลกใต้ทะเลและวิถีเกาะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบให้แข็งแกร่ง เพื่อก้าวสู่การเป็น Sustainable Island Tourism Destination หรือ แหล่งท่องเที่ยวเกาะยั่งยืนไปด้วยกัน” นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่ากล่าว

นอกจากนั้นผู้มาเยือนสามารถเดินช้อป ชม ชิม เพลิดเพลินไปกับนิทรรศการภาพถ่าย มุมจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมสุดกรีน ตลาดรักษ์เกาะเต่า หรือ Koh Tao Green Market ตลาดที่กรีนที่สุดในอ่าวไทย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬานานาชาติ ขบวนนักกีฬารักษ์เกาะเต่าหลากสีสัน การแสดงเล่าเรื่องราวประวัติเกาะเต่า และขบวนการเดินแบบฉายแสงแบบทะลุมิติของ Mister Global และลูกหลานชาวเกาะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน


แชร์ :

You may also like