HomePR News‘เกาะเต่า Spotlight 2024’ กับ แสงแห่งความยั่งยืน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า ผนึกกำลังชุมชม ภาคีภาครัฐ และ เดนท์สุ บริษัทบริหารสื่ออันดับ 1 ขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอบน้อมกับ ระบบนิเวศ พุ่งเป้าเศรษฐกิจสีเขียว [PR]

‘เกาะเต่า Spotlight 2024’ กับ แสงแห่งความยั่งยืน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่า ผนึกกำลังชุมชม ภาคีภาครัฐ และ เดนท์สุ บริษัทบริหารสื่ออันดับ 1 ขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นอบน้อมกับ ระบบนิเวศ พุ่งเป้าเศรษฐกิจสีเขียว [PR]

ผ่านฐานส่งเสริม 17 กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ โอบกอดมรดกทางธรรมชาติ สู่เป้าหมายการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

แชร์ :

ผ่านไปแล้วกับเทศกาล Spotlight Koh Tao 2024 เทศกาลฉายแสงแห่งความรู้รักษ์ธรรมชาติประจำปี ด้วยความร่วมมือ ของ เดนท์สุ และภาคีพันธมิตรสื่อ ที่มีกลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติสอดคล้อง Sustainable Development Goals (SDGs) และเป้าหมายที่จะผลักดันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2030 ร่วมแสดงความนอบน้อม ธรรมชาติ เติมความอุดมสมบูรณ์แก่ท้องทะเล ผ่านกิจกรรมจิตอาสาทูตท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว และการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อวิถีชีวิตใหม่แก่มวลมนุษยชาติทั่วโลก

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ในเทศกาลฯผู้มาเยือนได้สัมผัสถึงกิจกรรมที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของเกาะเต่า ผ่านกิจกรรมปลูกฟื้นฟูปะการัง ซ่อมทุ่น เก็บขยะใต้ท้องทะเล สร้างซั้งปลา ปลูก ป่าต้นน้ำ เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมจากกาบมะพร้าว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำ เครื่องประดับจากเศษแก้วและเรียนรู้การทำอาหารสำรับชาวเกาะ ที่สำคัญปีนี้มีกิจกรรมที่ชวนทุกคนสัมผัสถึง จิตวิญญาณภายใน ที่จะสร้างความผ่อนคลายและตื่นรู้ไปกับกิจกรรม Wellness ฉบับชาวเกาะ อาทิ การแช่ น้ำแข็ง (Ice Bathing) การบำบัดจิตด้วยเสียง (Sound Therapy) การเล่นโยคะบนกระดานโต้คลื่น เป็นต้น

อีกทั้งในเทศกาลนี้ ยังสะท้อนถึงแนวคิด 3 ส. เพื่อส่งเสริม การสร้างอนาคตที่สดใสพร้อมกับอนุรักษ์ธรรมชาติ อย่างยั่งยืนเพื่อวิถีชีวิตใหม่แก่มวลมนุษยชาติทั่วโลก

1. “สร้างสรรค์” การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Responsible Tourism

2. “ส่งเสริม” การเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy

3. “สืบสาน” วัฒนธรรมและชุมชนของเกาะเต่าให้สอดคล้องเป้าประสงษ์ของประเทศ Net Zero Carbon Emission

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และส่งเสริมให้กับนักท่องเที่ยว ได้สัมผัสและเข้า ใจความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ที่สอดคล้องเป้าหมายในการสนับสนุนประเทศในการบรรลุเป้าหมาย Net Zero Carbon Emission โดยร่วมมือกับองค์กร NGO และการนำหลักการ ESG (Environmental, Social, and Governance) มาใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดในกิจกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะ และ ส่งเสริมให้รายไดทั้งหมดเสริมสร้างระบบนิเวศของเกาะเต่าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

“เกาะเต่า เป็นแ👉ล่งท่องเที่ยวทางทะเลและแ👉ล่งเรียนดำน้ำอันดับต้นๆ ของโลกที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยี่ยมเยือน กว่า 7 แสนคนต่อปีสามารถทำรายได้เข้าประเทศจำนวนกว่า👉มื่นล้านบาท” นางรำลึก อัศวชิน นายกสมาคมธุรกิจการ ท่องเที่ยวเกาะเต่า กล่าวถึงที่มาของงานครั้งนี้ว่า “เพราะต้นทุนธรรมชาติของเกาะเต่า ทั้งปะการัง สัตว์ทะเล ปลา

👉ลาก👉ลายและชุกชุม ที่มีความสวยงามและมีคุณค่าสำ👉รับพวกเราทุกคน โดยเฉพาะ👉ลังสถานการณ์โควิด ที่ธรรมชาติได้ มีโอกาสฟื้นฟู พวกเราได้มีโอกาสทบทวนถึงมิติใ👉ม่ของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

“เทศกาล Spotlight Koh Tao ในปีนี้ พวกเราชาวเกาะจึงอยากใ👉้ทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์ใ👉ม่ของการท่องเที่ยว เกาะเต่า ที่เราต้องการยกระดับจากการเป็นแ👉ล่งเรียนดำน้ำระดับโลก สู่ การเป็นแ👉ล่งท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อการเรียนรู้ โลกใต้ทะเลและวิถีเกาะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใ👉้แข็งแกร่ง เพื่อก้าวสู่การเป็น Sustainable Island Tourism Destination 👉รือ แ👉ล่ง ท่องเที่ยวเกาะยั่งยืนไปด้วยกัน” นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่ากล่าว

นอกจากนั้นผู้มาเยือนสามารถเดินช้อป ชม ชิม เพลิดเพลินไปกับนิทรรศการภาพถ่าย มุมจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมสุด กรีน ตลาดรักษ์เกาะเต่า หรือ Koh Tao Green Market ตลาดที่กรีนที่สุดในอ่าวไทย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬา นานาชาติ ขบวนนักกีฬารักษ์เกาะเต่าหลากสีสัน การแสดงเล่าเรื่องราวประวัติเกาะเต่า และขบวนการเดินแบบฉายแสง แบบทะลุมิติของ Mister Global และลูกหลานชาวเกาะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน


แชร์ :

You may also like