HomePR Newsเปิดรายได้ “Huawei Cloud” ปี 2023 ทำรายได้ทั่วโลกแตะห้าหมื่นห้าพันล้านหยวน

เปิดรายได้ “Huawei Cloud” ปี 2023 ทำรายได้ทั่วโลกแตะห้าหมื่นห้าพันล้านหยวน

แชร์ :

เปิดรายได้ “Huawei Cloud” จากรายงาน Market Share: IT Services, Worldwide 2023 ของ Gartner พบปี 2023 ทำรายได้ทั่วโลกแตะห้าหมื่นห้าพันล้านหยวน โดยมีรายได้จากบริการคลาวด์สาธารณะนอกประเทศจีนเติบโตเพิ่มขึ้น 110% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนรายได้ในตลาด IaaS อยู่ในอันดับ 2 ของตลาดของจีน และมีส่วนแบ่งตลาดอันดับ 3 ในประเทศไทย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ทั้งนี้ บริการหัวเว่ย คลาวด์มีศูนย์ข้อมูล (Availability Zone – AZ) 93 แห่งทั่วโลก พร้อมโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาค (Region) 33 แห่ง ส่วนในประเทศไทย หัวเว่ย คลาวด์ เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ปัจจุบันมีบริการคลาวด์มากกว่า 100 รูปแบบ และมีศูนย์ข้อมูล (Availability Zone – AZ) จำนวน 3 แห่งในประเทศไทย โดยศูนย์ข้อมูลล่าสุดเริ่มดำเนินการในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ หัวเว่ยยังจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม OpenLab ในประเทศไทยเพื่อทำงานร่วมกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ด้วย

ในด้านพนักงาน หัวเว่ย คลาวด์มีพนักงานคนไทย 77% ของพนักงานทั้งหมด และมีการจับมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกว่า 40 แห่ง และฝึกอบรมนักพัฒนาคลาวด์กว่า 10,000 ราย โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะฝึกอบรมนักพัฒนาคลาวด์ให้ถึง 20,000 คนในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เพื่อบ่มเพาะทักษะด้านเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย


แชร์ :

You may also like