HomeSponsoredTMAN ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย

TMAN ตอกย้ำความเป็นผู้นำนวัตกรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพตอบโจทย์คนทุกช่วงวัย

แชร์ :

จะเป็นอย่างไร ถ้าโลกนี้ขาดแคลนยารักษาโรค? คำตอบที่ไม่ต้องเดาให้ยุ่งยากคือต้องเกิดปัญหาใหญ่ต่อคนทั่วทุกมุมโลกอย่างแน่นอน และปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามนุษย์ยังจำเป็นต้องพึ่งพายารักษาโรคในทุกยุคทุกสมัย เพราะยารักษาโรคคือหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตโดยตรง ยิ่งในปัจจุบันที่มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น Covid-19 ไข้หวัดใหญ่ หรือ ฝีดาษลิง ยาก็ยิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ขาดไม่ได้เลย รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญจากเทรนด์ของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

แน่นอนว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาก็ต้องได้รับความสนใจอยู่ในทุกช่วงเวลาเช่นเดียวกัน โดยมีการคาดการณ์อ้างอิงข้อมูลจาก Krungsri Research คาดว่าในปี 2566 – 2568 มูลค่าจำหน่ายยาจะเติบโตเฉลี่ยที่ 5.0% –  6.0% ต่อปี อีกทั้งมูลค่าการจำหน่ายยาผ่านโรงพยาบาลจะเติบโตเฉลี่ยที่ 6.3% ต่อปี และมูลค่าการจำหน่ายยาผ่านร้านขายยาจะเติบโตเฉลี่ยที่ 5.0% ต่อปี

ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจึงเป็นธุรกิจที่มีโอกาสทำรายได้ตามเทรนด์สุขภาพ เพราะมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่องในทุกๆ ปี ซึ่ง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) หรือ TMAN ก็เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่เติบโตตามเทรนด์ดังกล่าวได้ดี ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่มีมากว่า 50 ปี พร้อมทั้งมีตำรับยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วรวมกว่า 387 ตำรับ

จากจุดเริ่มต้นที่อยากให้คนไทยได้ใช้เวชภัณฑ์ยาที่ดี มีคุณภาพสูง ในราคาที่เข้าถึงได้

ความเป็นมาของ TMAN เริ่มต้นในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.ฟาร์มาซูติคอล โดยคุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ และเภสัชกรหญิง คำนวณ คงศุภลักษณ์ เป็นผู้ก่อตั้ง ด้วยปณิธานและความเชื่อมั่นว่าคนไทยมีศักยภาพในการผลิตเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ดีไม่แพ้ชาติอื่นๆ รวมไปถึงความต้องการให้คนไทยเข้าถึงยารักษาโรคได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพายานำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง ซึ่งปณิธานดังกล่าวก็ได้ส่งผลมาจนถึงการดำเนินงานในปัจจุบัน

พัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย

นอกจากการผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ แล้ว TMAN ยังได้ร่วมวิจัยกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเพิ่มโอกาสในการค้นพบและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมแนวหน้าของไทยที่สามารถตอบสนองความต้องการ ทั้งเรื่องการรักษาและการป้องกันโรค ครอบคลุมผู้บริโภคในทุกช่วงวัย โดยมีกระบวนการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

– ศึกษาความต้องการของตลาด โดยอ้างอิงจากเทรนด์ด้านสุขภาพในไทยและเทรนด์หลักในระดับโลก รวมถึงศึกษาความต้องการของฐานลูกค้าปัจจุบันและฐานข้อมูลความต้องการของตลาดยาที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

– วิจัยเพื่อพัฒนาตำรับยา เพื่อพัฒนาเป็นสูตรตำรับยาที่มีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษา

– ผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง และการทดสอบคุณภาพ โดยเริ่มพัฒนาในจำนวนที่เป็นการผลิตนำร่อง (Pilot scale) เพื่อทดสอบคุณภาพและศึกษาความคงสภาพของยา (Stability study)

– ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยกลุ่มบริษัทฯ จะยื่นคำขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน เพื่อให้เริ่มผลิตและจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคต่อไปได้

เทรนด์การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้นภายหลัง Covid-19

แม้เทรนด์การรักษาสุขภาพหลังติดเชื้อ Covid-19 จะเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเจาะลึกไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ จะเห็นว่ามีแนวโน้มของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากที่สุด โดยเฉพาะความสนใจในเรื่องของยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกันหรือป้องกันโรค เช่น วิตามิน ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยอ้างอิงข้อมูลจาก Euromonitor ที่ประเมินว่าตลาดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพทั่วโลกจะเติบโตเฉลี่ย 5.7% ต่อปี ในช่วงปี 2564 – 2568 ซึ่งความน่าสนใจของ TMAN คือมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ผลิตยาแผนปัจจุบันภายใต้การดำเนินงานและการควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิต ที.แมน ฟาร์มา ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี GMP PIC/S มาตรฐานการผลิตระดับสากล ประเภทยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์  มาตรฐานจัดการคุณภาพ ISO 9000:2007, ISO IEC, GHPs, HACCP, ISO 2000 และ ISO : 2271 นอกจากนี้ TMAN ยังเป็นเจ้าของแบรนด์เวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวม 216 แบรนด์ และนำเข้าหรือจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอกอีก 13 แบรนด์ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์รวมกว่า 756 ผลิตภัณฑ์ (SKUs) (ณ 30 มิ.ย. 66) โดยมุ่งเน้นการรักษา ป้องกัน และบำรุงสุขภาพ ครอบคลุมตลอดทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยชรา

เพื่อตอกย้ำถึงจุดยืนของการเป็นผู้เชี่ยวชาญและการเป็นผู้นำของนวัตกรรมสุขภาพ TMAN ยังคงพัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีและสรรสร้างนวัตกรรมสุขภาพให้มีความทันสมัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยการร่วมมือกับ แพทย์ เภสัชกร นักวิจัยชั้นนำทั่วประเทศ ดั่งวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการดำเนินการให้อยู่ในระดับสากล ร่วมกับแพทย์ เภสัชกร หรือนักวิจัยชั้นนำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น


แชร์ :