HomeBrand Move !!เปิด 3 กลยุทธ์ 7-Eleven ขายสินค้า SME 9,763 รายการ ปี 66 สร้างมูลค่าทะลุ 20,000 ล้าน

เปิด 3 กลยุทธ์ 7-Eleven ขายสินค้า SME 9,763 รายการ ปี 66 สร้างมูลค่าทะลุ 20,000 ล้าน

แชร์ :

ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของ “ซีพี ออลล์” (CPALL) มีสาขาทั่วประเทศในปี 2566 กว่า 14,566 สาขา ถือเป็นเครือข่ายช่องทางขายสินค้าขนาดใหญ่ที่เข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นช่องทางขายสำคัญให้กับสินค้า SME และผู้ประกอบการรายย่อย ที่ซีพี ออลล์ ให้การสนับสนุนเข้ามาร่วมวางขายสินค้า

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ในปี 2566 มีสินค้า SME วางขายในร้าน 7-Eleven จำนวน 9,763 รายการ กระจายรายได้กลับสู่ชุมชนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาท ปี 2567 ตั้งเป้าเพิ่มสินค้า SME ใหม่ 10%

คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่าการสนับสนุน SME ด้วยแนวคิด “Giving & Sharing” และ “กลยุทธ์ 3 ให้” ได้แก่ 1.ให้ช่องทางขาย 2.ให้ความรู้ และ 3.ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย ในปี 2566 ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สามารถสร้างผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่ที่มีศักยภาพได้ 197 ราย เพิ่มจากปี 2565 ที่สร้างได้ 163 ราย

ส่งผลให้ 7-Eleven มีผู้ประกอบการ SME ที่เป็นคู่ค้ารวมอยู่ที่ 1,216 ราย มีจำนวนสินค้า SME รวมทั้งสิ้น 9,763 รายการ เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนหน้า สามารถช่วยกระจายรายได้กลับสู่ชุมชนและท้องถิ่น ผ่านการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ เช่น เกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตร เพื่อส่งให้ผู้ประกอบการนำไปแปรรูปเป็นสินค้าเพื่อจำหน่าย หรือในส่วนของชุมชน/วิสาหกิจชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการที่ช่วยผลิตสินค้า เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน โดยคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 20,000 ล้านบาท

กว่า 30 ปีที่ 7-Eleven ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME พบว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการ SME ประสบความสำเร็จ คือ การได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากผู้บริโภค โดย 7-Eleven เป็นเพียงห้องเรียนและที่ปรึกษาในการช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพ ผ่าน “กลยุทธ์ 3 ให้” และมีผู้บริโภคเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการและเป็นผู้สนับสนุนอย่างแท้จริง

ในปี 2566 มีผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่ รวมกว่า 1,000 ราย ผ่านกิจกรรมและโครงการการให้ความรู้หลากหลายด้าน ทั้งด้านการตลาดยุคใหม่ การเขียนคอนเทนท์กระตุ้นยอดขาย ด้านมาตรฐานการผลิต ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอาหาร อาทิ โครงการ SME x Influencer, DIPROM MOVE TO MODERN TRADE สัมมนาโตไกลกับการตลาดยุคใหม่ เพื่อเป็นอาวุธสำคัญสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

สำหรับแผนการดำเนินงานปีนี้ 7-Eleven ยังคงเดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการผ่าน “กลยุทธ์ 3 ให้” ภายใต้ธีม “SME โตไกลไปด้วยกัน” อย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย

โดยเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายยังคงเป็น ศูนย์ 7-Eleven สนับสนุน SME ที่ดำเนินการให้คำปรึกษา สนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในทุกด้านรวมถึงการจัดกิจกรรมและโครงการความร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมสานต่อโครงการเดิมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME อาทิ โครงการเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน, DIPROM MOVE TO MODERN TRADE ซึ่งในปีนี้จะเป็นปีที่ 3 และโครงการ Thailand Synergy เพื่อ SME ไทย ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางขายให้กับ SME

ติดตามพวกเราได้ที่ LINE

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like