Homehinge dating app reviewsกรมพัฒนาธุรกิจฯ จับมือ ซีพี ออลล์ สร้างตลาดใหม่ให้เอสเอ็มอีไทย เปิดตัวกิจกรรมตลาดนัดเซเว่น เพื่อนแท้ SME ครั้งแรก ณ ลานหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

กรมพัฒนาธุรกิจฯ จับมือ ซีพี ออลล์ สร้างตลาดใหม่ให้เอสเอ็มอีไทย เปิดตัวกิจกรรมตลาดนัดเซเว่น เพื่อนแท้ SME ครั้งแรก ณ ลานหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น

แชร์ :

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภท ร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) เปิดพื้นที่ลานหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาถนนลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นตลาดนัดชุมชนขนาดย่อมเพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้ผลิตสินค้าชุมชน SMART Local และ MOC Biz Club ที่อยู่ในการส่งเสริมและพัฒนาของกรมฯ กว่า 10 ราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดเซเว่น เพื่อนแท้ SME หวังเพิ่มช่องทางกระจายสินค้า ขยายโอกาสทางการค้าให้เอสเอ็มอีไทย เพื่อมีช่องทางขายสินค้าได้มากขึ้น เจาะกลุ่มผู้บริโภคตลาดชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ปัจจุบันเป็นเสมือนจุดนัดพบ จุดจับจ่ายใช้สอยสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายของคนทุกช่วงวัย เริ่มกิจกรรมนำร่องเป็นที่แรก ณ สาขาถนนลำโพ อำเภอบางบัวทอง ก่อนยกระดับขยายเพิ่มไปอีก 60 สาขาเร็วๆ นี้ เพื่อสร้างตลาดนัดที่ดีมีศักยภาพสู่การสร้างรายได้ให้ธุรกิจไทยยั่งยืนทั่วไทย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดกิจกรรม ตลาดนัดเซเว่น เพื่อนแท้ SME ร่วมกันเปิดพื้นที่สร้างโอกาสให้ SME ซึ่งนำร่องเป็นที่แรกด้วยการจัดสรรพื้นที่บริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ณ ลานหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาถนนลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีเป้าหมายในการสร้างอาชีพ สร้างโอกาสทางการตลาดของสินค้าเอสเอ็มอี สินค้าชุมชน ให้มีทำเลค้าขายที่เข้าถึงผู้ใช้บริการได้มากขึ้น สอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน กระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยเกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมฯ ในครั้งนี้เป็นการเปิดตลาดนัดครั้งแรก ซึ่งจะจัดงาน ณ ลานหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาถนนลำโพ (18095) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2567 (ศุกร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. กรมฯ ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ  ซึ่งได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยกรมฯ จำนวน 10 ร้านค้า และผู้ประกอบการที่ซีพี ออลล์คัดเลือกร่วมกันมาออกร้านจำหน่ายสินค้า อาทิ หมี่พิมาย น้ำปลาร้าปรุงสำเร็จลุงนาย หมูสะเต๊ะคุณพระ ผักอัดเม็ดผสมจมูกข้าว ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานแม่ไก่ และชาใบหม่อน เป็นต้น และเพื่อให้การจัดกิจกรรมตลาดนัดเซเว่น เพื่อนแท้ SME เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีแผนจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกปลายเดือนตั้งแต่มีนาคม -พฤษภาคม 2567 และกระจายไปตามสาขาของเซเว่น อีเลฟเว่นในอีก 60 สาขา โดยในช่วงแรกจะเป็นการนำร่องในโซนกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเข้าเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ใกล้บ้าน และยังเป็นการส่งเสริมธุรกิจ SME ไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคง

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณซีพี ออลล์ที่ช่วยกันสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้า และเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างอาชีพของคนไทยให้ยั่งยืน โดยกิจกรรมตลาดนัดเซเว่น เพื่อนแท้ SME ถือเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ ซึ่งอนาคตตามแผนการขยายความร่วมมือไปยังสาขาอื่นของเซเว่น อีเลฟเว่น จะช่วยให้ SME ภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ สามารถเข้าถึงทำเลทองในการขายสินค้าและมีโอกาสสร้างตลาดได้กว้างขึ้นต่อไป” อธิบดี กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า การสนับสนุนการเติบโตของเอสเอ็มอีไทย โดยเฉพาะเอสเอ็มอีในพื้นที่ต่างๆ ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอดตามนโยบาย “SME โตไกลไปด้วยกัน” ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อเอสเอ็มอี โดยในปีนี้ทางศูนย์ 7-Eleven สนับสนุน SME หรือ 7 SME Support Center ภายใต้การขับเคลื่อนของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คิกออฟ จัดกิจกรรม “ตลาดนัดเซเว่นเพื่อนแท้ SME” เพื่อขยายโอกาสการเติบโตของเอสเอ็มอีท้องถิ่นสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด

“มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่จำนวนไม่น้อยที่มีความสามารถ มีศักยภาพในการเติบโตสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด แต่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึง เซเว่น อีเลฟเว่นในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมเอสเอ็มอีมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลยุทธ์ 3 ให้ ประกอบด้วย 1) ให้ช่องทางขาย 2) ให้ความรู้ และ 3) ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย จึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรม ตลาดนัดเซเว่นเพื่อนแท้ SME เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ยังไม่ได้เป็นคู่ค้ากับทางเซเว่น อีเลฟเว่น นำสินค้ามาจำหน่ายบริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทดสอบตลาดที่เป็นกลุ่มลูกค้าของร้านเซเว่นว่าสินค้าสามารถตอบโจทย์ความต้องการหรือไม่ หากได้รับการตอบรับที่ดี ทางเซเว่น อีเลฟเว่นก็จะให้การส่งเสริมและสนับสนุนในเวลาต่อไป” นายยุทธศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรมตลาดนัดเซเว่นเพื่อนแท้ SME จัดขึ้นครั้งแรก ณ บริเวณลานหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาถนนลำโพ ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. ภายในงานจะได้พบกับบูธจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่มากศักยภาพหลากหลายประเภททั้งอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติพร้อมเติบโตในตลาดโมเดิร์นเทรด อาทิ มีความน่าเชื่อถือ ผลิตสินค้าตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด มีศักยภาพที่จะสามารถต่อยอดเพื่อจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดได้ สินค้ามีความสดใหม่ มีส่วนผสมโดดเด่น และรสชาติอร่อยแตกต่างจากที่มีจำหน่ายทั่วไป และมีรางวัลการันตีจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่น่าเชื่อถือ พร้อมพบกับบูธสินค้าเอสเอ็มอีจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น บูธจากศูนย์ 7 SME Support Center เพื่อมาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจเข้ามาจำหน่ายสินค้าในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมโปรโมชันพิเศษ

หลังจากนี้ตลาดนัดเซเว่นเพื่อนแท้ SME จะกระจายไปยังร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วกรุงเทพฯ-ปริมณฑล  ทั้งสิ้น 60 สาขา และหากได้รับการตอบรับที่ดี ก็จะขยายกิจกรรมสู่หัวเมืองหลักของประเทศต่อไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท้องถิ่นได้เข้าถึงการเติบโตในตลาดโมเดิร์นเทรด เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต สอดคล้องตามนโยบายแพลตฟอร์มแห่งโอกาสสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีความแข็งแกร่ง

นายยุทธศักดิ์ กล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้มีช่องทางกระจายสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคได้มากขึ้น สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้ทดลองขายสินค้ากับกลุ่มลูกค้าของเซเว่น อีเลฟเว่นโดยตรง ยังจะได้รับการพิจารณาจากทีมผู้เชี่ยวชาญของทางเซเว่น อีเลฟเว่น อีกด้วย


แชร์ :

You may also like