Homehttps://www.brandbuffet.in.th/bradenton-dating/วิจัยชี้ WFH กระทบการสร้างนวัตกรรม คุยกันระหว่างดื่มน้ำในออฟฟิศอาจเป็น “สิ่งจำเป็น”

วิจัยชี้ WFH กระทบการสร้างนวัตกรรม คุยกันระหว่างดื่มน้ำในออฟฟิศอาจเป็น “สิ่งจำเป็น”


shutterstock_work from home wfh child annoy

ในช่วงที่เกิดการระบาดของ Covid-19 เชื่อว่ามีบริษัทหลายแห่งกังวลว่า การ Work From Home อาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง เพราะพนักงานจะเอาแต่ใส่ชุดนอน นั่งดู Netflix ระหว่างทำงาน จนไม่ได้ผลงานเป็นชิ้นเป็นอันอะไร แต่สุดท้าย โลกก็ผ่านการทำงานแบบ Hybrid มาแล้ว 3 ปี และหลาย ๆ บริษัทก็พบว่า พนักงานของตัวเองสามารถทำงานได้ดีไม่ต่างจากการเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศจนหลายบริษัทต้องคงสถานะการทำงานแบบ Work From Home เอาไว้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งจากทีมวิจัยของ Oxford พบว่า ความท้าทายจริง ๆ ของการ Work From Home ไม่ได้อยู่ที่ประสิทธิภาพของงาน แต่เป็น “การคิดค้นนวัตกรรม” ต่างหากที่มีแนวโน้มลดลง หรือขาดหายไปหากมนุษย์ไม่ได้ทำงานร่วมกัน

งานวิจัยนี้เป็นของ Carl Benedikt Frey นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Oxford และทีมงาน ที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร Nature โดยพบว่า การทำงานร่วมกันแบบที่พนักงานได้พบปะกันจริง ๆ จะสร้างผลงานที่ดีมากกว่าการทำงานจากระยะไกล หรืออาจกล่าวได้ว่า ยิ่งคนทำงานอยู่ไกลกันแค่ไหน โอกาสที่จะสร้างผลงานระดับสั่นสะเทือนวงการก็ยิ่งห่างไกลออกไปมากขึ้นเท่านั้น พร้อมระบุว่า ทีมงานที่อยู่ในเมืองเดียวกันมีโอกาสสร้างผลงานและนำไปจดสิทธิบัตรได้มากกว่าทีมที่อยู่ห่างไกลกัน 22%

การคุยเล่นในออฟฟิศ มีอะไรมากกว่าที่คิด

ประเด็นนี้ตรงกับสิ่งที่บริษัทเทคโนโลยีจำนวนมากพยายามบอกกับพนักงานให้กลับเข้าออฟฟิศ พร้อมกับความหวังว่า การที่พวกเขาได้เจอกัน หรือได้พูดคุยกันระหว่างพักดื่มกาแฟ จะมีอะไรบางอย่างกระตุกให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้ ซึ่ง Carl Benedikt Frey ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยชิ้นนี้ เปิดเผยว่า เมื่อผู้คนได้ทำงานด้วยกันแบบเจอตัวกันจริง ๆ พวกเขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานตั้งแต่เริ่มแรกและแชร์ไอเดียให้แก่กัน ในทางตรงกันข้าม คนที่ทำงานร่วมกันจากระยะไกลจะเริ่มต้นมองงานนั้นด้วยไอเดียของตัวเอง จากนั้นจึงค่อยแชร์ไอเดียให้กับเพื่อนร่วมงาน โดยที่ไม่ได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมากนัก

อย่างไรก็ดี งานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้บอกว่า ทุกคนทุกบริษัทควรจะกลับเข้าออฟฟิศแบบเต็มตัว แต่อาจเป็นการปรับนโยบายการทำงานใหม่ให้มองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น พร้อมระบุว่า ขนาดบริษัทเทคโนโลยีเอง ก็มีพนักงานบางส่วนที่ไม่เกี่ยวเลยกับการสร้างนวัตกรรม (เช่น งานบัญชี งานฝ่ายบุคคล ฯลฯ) ดังนั้น หากคนเหล่านี้จะอยาก Work From Home ต่อไป ก็อาจไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเว้นพื้นที่เอาไว้ให้พวกเขาด้วย

Source


You may also like