HomePR Newsสสว. พัฒนาระบบ SME ACCESS ดัน SME และ MSME “โต” ทุกระดับ ปี 66 มีผู้ใช้งานทั้ง 8 แพลตฟอร์มรวม 8- 9 แสนราย ตั้งเป้าปลายปีถึง 1 ล้านราย [PR]

สสว. พัฒนาระบบ SME ACCESS ดัน SME และ MSME “โต” ทุกระดับ ปี 66 มีผู้ใช้งานทั้ง 8 แพลตฟอร์มรวม 8- 9 แสนราย ตั้งเป้าปลายปีถึง 1 ล้านราย [PR]

แชร์ :

สสว. เดินหน้าสื่อสารและขยายผลการใช้งานระบบบริการ SME ACCESS ดิจิทัลแพลตฟอร์ม e-Service เต็มรูปแบบ ต่อเนื่องตลอดปี 2566 จากเดิมปี 2565 มีทั้งหมด 4 แพลตฟอร์ม เพิ่มเป็น 8 แพลตฟอร์ม เพื่อเป็นเครื่องมือเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME และ MSME ทั่วไทย มั่นใจช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ พร้อมช่วยผู้ประกอบการ “เติบโต” ได้จริง หากเข้าถึงและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ปลายปี 2561 สสว. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ประกอบการ SME ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเริ่มจากการพัฒนา Website Portal หรือเว็บไซต์ smeone.info ที่รวบรวมข้อมูลการส่งเสริมและโครงการในการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของภาครัฐและเอกชนมากกว่า 50 หน่วยงาน มาไว้ในที่เดียวกัน รวมถึงได้ทำการพัฒนาแอปพลิเคชัน SME CONNEXT เพื่อให้ตอบโจทย์บริการที่ครอบคลุมความต้องการในการทำธุรกิจของ MSME กระทั่งในปี 2566 ได้มีการรวบรวมและปรับปรุงบริการ E-service จนมีจำนวนถึง 8 แพลตฟอร์มหลัก

ระบบ SME ACCESS คือศูนย์รวมบริการเพื่อ MSME ไทย ปัจจุบันมี 8 แพลตฟอร์มได้แก่ 1.SME ONE ID หนึ่งรหัสหนึ่งผู้ประกอบการ เชื่อมทุกโอกาสเติบโต 2. SME CONNEXT แอปพลิเคชั่นเพื่อ(น)คนธุรกิจ 3. เว็บไซต์ SME ONE ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการ 4.THAI SME-GP มาตรฐานสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 5.SME Academy 365 แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ รวมหลักสูตรที่ผู้ประกอบการต้องรู้ 6.โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS(Business Development Service) 7.SME COACH รวมที่ปรึกษาและบริการที่ปรึกษาออนไลน์ และ 8.ระบบการส่งต่อเพื่อรับบริการภาครัฐ

สำหรับในปี 2566  ถือว่า ระบบ SME ACCESS ประสบความสำเร็จอย่างดี เพราะมียอดผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มหลักเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยอดการใช้งานทั้ง 8 แพลตฟอร์มตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นมา อยู่ที่ประมาณ 800,000 – 900,000 รายแล้ว คิดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณน่าจะถึง 1 ล้านราย  อย่างเว็บไซต์ SME ONE ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อผู้ประกอบการ มีผู้เข้าใช้งานรวมกว่า 600,000 ครั้ง/ปี  และมีผู้ลงทะเบียน SME ONE ID หนึ่งรหัสหนึ่งผู้ประกอบการ เข้าสู่ในระบบรวมกว่า 1 แสนคน  นอกจากนั้นระบบ SME ACCESS ยังมีผู้ใช้งานโดยตรงกว่า 2,000 คน ส่วนแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับ สสว. ปัจจุบันก็มีผู้ดาวน์โหลดไปแล้วมากกว่า 60,000 ราย

โดยทั้งหมดนี้ สสว.ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ภายใต้ธีม “โตหลายเท่า แค่เข้าถึง SME ACCESS” เพื่อสะท้อนถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้บริการสร้างการเติบโตในธุรกิจของผู้ใช้งานได้จริง และได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ในภูมิภาคต่างๆ ภายใต้ชื่อ “Showcase โต Go 4 ภาค” แนะนำ SME ACCESS ให้ผู้ประกอบการในต่างจังหวัด  ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์กว่า 5,000 คน สร้างการรับรู้ในส่วนของแพลตฟอร์มเดิม 45% และการรับรู้แพลตฟอร์มใหม่ 18% ในปี 2567 สสว.วางแผนจัดกิจกรรมโรดโชว์เพิ่ม เพื่อช่วย SME ไทยฝ่าทุกด่านธุรกิจยุคใหม่พร้อมรับการเติบโตได้ทุกระดับ รวมไปถึงกิจกรรม SME Day 2023 “รวมพลังโต” ซึ่งจัดที่กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมออนไลน์ไขรหัสโตที่ได้ Influencer เบอร์ต้นๆ ของเมืองไทยอย่าง บี้ เดอะสกา มาร์วิน ทวีผล (มาร์วินฟินเฟ่อร์) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตรงกับบริการ SME ACCESS นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และส่งข่าวสารไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มนักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า โดยตรงอีกกว่า 300 กลุ่ม สร้างความตื่นตัวในการใช้งานอย่างเป็นที่น่าพอใจ

และในปี 2567  สสว.มีแผนสนับสนุนและสร้างการเติบโตให้ MSME ผ่านระบบการให้บริการ SME ACCESS อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงานบริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การขอหรือการต่ออายุใบอนุญาตการทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์


แชร์ :

You may also like