Homesites for singlesสิ้น“คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์” คู่ชีวิตเจ้าสัวซีพี “ภรรยา-แม่” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอาณาจักรมหาเศรษฐีเบอร์ 1 เมืองไทย

สิ้น“คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์” คู่ชีวิตเจ้าสัวซีพี “ภรรยา-แม่” ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอาณาจักรมหาเศรษฐีเบอร์ 1 เมืองไทย

แชร์ :

Ghanian wife

นับว่าเป็นอีกความสูญเสียของวงการธุรกิจของไทย เมื่อ “คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์” (สกุลเดิม วัฒนลิขิต)  คู่ชีวิตของมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของประเทศไทย “คุณธนินท์ เจียรวนนท์” ผู้ก่อตั้งอาณาจักรซีพีกรุ๊ป ได้จากไปอย่างสงบเมื่อคืนวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา หลังร่วมทุกข์ร่วมสุขมากว่า 62 ปี มีบุตร-ธิดา ร่วมกันทั้งสิ้น 5 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 2 คน ประกอบด้วย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune
  • นางวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์
  • นายสุภกิต เจียรวนนท์
  • นายณรงค์ เจียรวนนท์
  • นายศุภชัย เจียรวนนท์
  • นางทิพาภรณ์ อริยวรารมย์ (เจียรวนนท์)

นอกจากจะเป็นหลังบ้านแห่งความสำเร็จของมหาเศรษฐกิจเบอร์ 1 เมืองไทยแล้ว ตลอดช่วงที่ผ่านมา “คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์” ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมและยังเป็นคุณแม่ที่ดีของลูกๆ จนประสบความสำเร็จก้าวเป็นทายาทผู้นำทัพในแต่ละบริษัทในเครือสำเร็จ ในปี 2560  “คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์”  ได้เข้ารับพระราชทาน โล่เชิดชูเกียรติ สตรีดีเด่นประเภทส่งเสริมศาสนกิจและสังคม จากบทบาทของการเป็นภรรยานักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ 

และการเป็นแม่ที่เลี้ยงดูบุตรให้เติบโตประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน เป็นคนดี มีคุณธรรม บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการส่งเสริมการศึกษาที่ดีให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาสได้มีความรู้คู่คุณธรรมมาอย่างยาวนาน

โดยกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และบำเพ็ญกุศล ณ บ้านพัก ในหมู่บ้านวินด์มิลล์ บางนา เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566-วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 

ทีมงานเว็บไซต์ BrandBuffet ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “เจียรวนนท์” และพนักงานในเครือ ซีพีกรุ๊ป ด้วยความเคารพยิ่ง


แชร์ :

You may also like