The Givers Network 2019 Bangkok : เครือข่ายแห่งการให้ สู่แนวคิด “ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้’

The Givers Network ดำเนินงานภายใต้พันธกิจ ‘ให้ด้วยกัน…ยิ่งให้ได้ไกล Together We Can Give Better’ จัดโดยมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ร่วมกับ Asia Philanthropy Circle (APC) และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN) ร่วมแสดงพลังตอกย้ำจุดยืนว่า ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

- Advertisement -

ล่าสุด The Givers Network จัดงานสัมมนาประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ‘ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้’ ‘The Givers Network 2019, Bangkok’ งานสัมมนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับ “ผู้ให้” เพื่อจะได้มาพบปะและร่วมสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาสังคม ตัวอย่างเช่น ปัญหาการไม่รู้หนังสือ ความยากจน และการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ เป็นต้น

“ทั้งนี้ในแต่ละปีทั่วโลกมีการบริจาคเพื่อการกุศลมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือกว่า 1.5 แสนล้านบาท)  แต่กลับยังคงมีคนที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้มากถึง 1 คนในประชากรทุกๆ 10 คน และทุกๆ 10 คนจะมี 1 คนที่อยู่ในสภาพยากจนข้นแค้น โดยในปีนี้อาจมีเด็กมากถึง 6 ล้านคน ต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้หากรับวัคซีนเพียงพอ”

ภายในงานครั้งนี้ได้นำเสนอแนวคิด “ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้” ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของวิทยากรที่มีประสบการณ์ของการให้ในด้านต่างๆ นำโดย ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ โดยงานสัมมนานี้ได้มอบความหลากหลายของวิธีการให้ที่ไม่คำนึงถึงอายุและสถานะทางสังคม เราได้แสดงให้เห็นว่าพวกเราทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้ในทุกวันและทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์กร การใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันก็สามารถมอบประโยชน์ให้กับสังคมของเราได้ การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อตอกย้ำจุดยืนของพวกเราว่า ทุกคนสามารถเป็นผู้ให้ได้ทุกวัน ทุกสถานะอาชีพและทุกวัย อย่างไม่มีข้อจำกัด

วิทยากรทั้ง 5 ท่านที่ได้มาจุดประกายสังคมแห่งการให้ในงานได้แก่

1. มร.บิลล์ โซเมอร์วิลล์ ผู้ให้จากแคลิฟอร์เนียที่สร้างแรงบันดาลใจของ “การให้” แบบง่าย ๆ ที่สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มาแล้วกว่า 5 ทศวรรษในการช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลน

2. คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงแห่งเอเชียในการปฏิวัติการวางแผนครอบครัวและปัจจุบันได้สร้างวิสัยทัศน์แนวใหม่ด้านการศึกษา

3. ด.ญ.ระริน สถิตธนาสาร (น้องลิลลี่) นักสิ่งแวดล้อมรุ่นจิ๋ววัยเพียง 12 ปี กับภารกิจกอบกู้โลกและต่อสู้กับมลภาวะ อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติคนไทยในการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

4. นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง หมอชนบทที่คุณค่าของทุกชีวิตคือความหมายของ 27 ปีแห่งความเสียสละ

5. ด.ญ.ไหน แซ่เติ๋น เด็กหญิงธรรมดาที่ต้นทุนในชีวิตไม่ใช่ข้อจำกัดของการให้ การใช้ชีวิตในทุกวันของเด็กผู้หญิงคนนี้คือ “การให้”

กมลนันท์ – บุษดี เจียรวนนท์ และ ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ ต้อนรับท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ภูฏานH.E Lyonpo Dechen Wangmo

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากองค์กรผู้ร่วมสนับสนุนและก่อตั้ง The Givers Network ได้แก่ Asia Philanthropy Circle โดย มร. ลอเรนซ์ เลียน (Mr. Laurence Lien), Thai Young Philanthropist Network โดยคุณเอด้า จิรไพศาลกุล และมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ โดย คุณกมลนันท์ เจียรวนนท์ พร้อมด้วยบุคคลในแวดวงที่ร่วมเครือข่ายผู้ให้ อาทิ H.E Lyonpo Dechen Wangmo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภูฏาน, คุณบุษดี เจียรวนนท์,  ดร.การดี เลียวไพโรจน์, คุณวรันยา ภูนวกุล, คุณจอห์น รัตนเวโรจน์, คุณชวิน อรรถกระวีสุนทร, คุณลักมีกานต์ อิงคะกุล และคุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติ เจ้าของฉายาแท็กซี่อุ้มบุญ ฯลฯ เข้าร่วมงานด้วย

ขณะที่ช่วงบ่ายได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย ในหัวข้อ “พัฒนาการเด็ก” “การดูแลผู้สูงอายุ” และ “การปกป้องทรัพยากรทางทะเล” โดยมีผู้ให้ที่เป็นผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ตรงในแต่ละด้าน เช่น ผู้แทนองค์กรการกุศลระดับสากล ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ นักวิชาการ และนักเคลื่อนไหวด้านสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อขยายผลความร่วมมือการให้ในวงกว้างและต่อเนื่องในอนาคต

The Givers Network ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 โดยความร่วมมือกันระหว่าง Asia Philanthropy Circle (APC) และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN) และมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “ให้ด้วยกัน…ยิ่งให้ได้ไกล Together We Can Give Better” เพื่อรวบรวมพลังของผู้ให้ทำให้เกิดผลลัพธ์ของสังคมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Givers Network กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ www.giversnetwork.org

#TheGiversNetwork, #IamAGiver #TogetherWeCanGiveBetter, #Forum2019