HomePR Newsเปิดรางวัล ‘สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2022’ หนุน SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคม [PR] 

เปิดรางวัล ‘สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2022’ หนุน SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคม [PR] 

แชร์ :

7 Innovation Award 202210 องค์กรเครือข่ายนวัตกรรมภาครัฐ-เอกชน จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs สตาร์ทอัพหน้าใหม่พัฒนานวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สู่เวทีการค้าระดับประเทศ มอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2022” 38 ผลงาน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับ 10 องค์กรพันธมิตรสำคัญระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.), สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA), หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

จัดงาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2022” สะท้อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมพลังขับเคลื่อนและสนับสนุน SMEs ที่มีนวัตกรรม พร้อมงานประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2022” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานคือ เพื่อเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจาก SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาและต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ทดสอบศักยภาพของตนเองในการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในระดับประเทศ

“เราจัดงานต่อเนื่องมาถึงปีที่ 9 เพราะเซเว่น อีเลฟเว่นและองค์กรความร่วมมือต่างตระหนักร่วมกันว่า การจะก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างสมบูรณ์ ประเทศต้องขับเคลื่อนบนฐานรากของนวัตกรรม ใช้นวัตกรรมสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม หาก SMEs และสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญใส่ใจพัฒนานวัตกรรมอย่างจริงจัง ก็จะเพิ่มโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ผลงานของ SMEs หลายๆ เจ้าในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพไทยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2022 มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดรวม 180 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 38 ผลงาน

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ หรือด้านกระบวนการ จำนวน 18 ผลงาน และรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 20 ผลงาน

สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลงาน “EDEN นวัตกรรมสารเคลือบยืดอายุผักและผลไม้จากธรรมชาติ” โดย บริษัท อีเด็น อะกริเท็ค จำกัด และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสังคม ได้แก่ ผลงาน “ธาอีส ผลิตภัณฑ์จากระบบรีไซเคิลเศษหนังวัวเหลือทิ้งแบบกึ่งอัตโนมัติ” โดย บริษัท ธาอีส อีโคเลทเธอร์ จำกัด

ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายอันหลากหลาย ได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่องทาง ออลล์ ออนไลน์ ในแอปพลิเคชั่น 7- Eleven และ ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รวมถึงบริษัทในเครือข่ายของความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพในประเทศ สอดคล้องกับ กลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่  1. ให้ช่องทางขาย 2. ให้ความรู้ และ 3. ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย ตามแนวทางของเซเว่น อีเลฟเว่นที่มุ่งมั่นให้การสนับสนุนและส่งเสริม SMEs มาอย่างต่อเนื่อง

งาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2022” และการประกาศผลรางวัล “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2022” ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในการมอบรางวัล อีกทั้งภายในงานยังมีบูธแสดงผลงานนวัตกรรมจากผู้ที่เคยได้รับรางวัลในอดีตและปัจจุบันรวม 90 บูธ

EDEN Innovation Award

รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

“EDEN นวัตกรรมสารเคลือบยืดอายุผักและผลไม้จากธรรมชาติ” โดย บริษัท อีเด็น อะกริเท็ค จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม : นวัตกรรม อีเด็น สารเคลือบยืดอายุผักและผลไม้จากธรรมชาติ ที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้สดจากอายุเดิม ได้นานถึง 3 – 7 วัน เพียงพ่นหรือจุ่มสารเคลือบซึ่งประกอบด้วยแคลเซียม เซลลูโลส และสารสกัดจากผลไม้ ที่จะฟอร์มตัวเป็นชั้นฟิล์มระดับนาโนเพื่อปกป้องผิวผักและผลไม้ ช่วยชะลอการสูญเสียน้ำและการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ได้ทั้งบนเปลือกและเนื้อผักผลไม้ตัดแต่ง ให้คงความสดไว้ได้โดยไม่กระทบต่อรสสัมผัส ทั้งยังคงคุณค่าสารอาหารและได้รับมาตรฐานอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ประโยชน์ที่ได้รับ : ช่วยผู้ประกอบการส่งออกผัก ผลไม้ของไทย ด้วยการยืดอายุสินค้า และลดการสูญเสียระหว่างขนส่ง, ทดแทนการใช้สารเคมี และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย

Thais 7 Innovation Award

รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมประเภทที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

“ธาอีส ผลิตภัณฑ์จากระบบรีไซเคิลเศษหนังวัวเหลือทิ้งแบบกึ่งอัตโนมัติ” โดย บริษัท ธาอีส อีโคเลทเธอร์ จำกัด

ความเป็นนวัตกรรม : ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษหนังวัวเหลือทิ้งภายใต้แนวคิด Circular economy ด้วยการออกแบบและพัฒนาระบบรีไซเคิลแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งเป็นกระบวนการ Green Technology ที่ใช้พลังงานน้อยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดวัสดุหนังผืนใหม่ที่มีสีสันและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เหมาะสำหรับนำมาใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง และวัสดุสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน

ประโยชน์ที่ได้รับ : ลดการทิ้งเศษหนังมากกว่า 60 ตัน, ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการฝังกลบ 187 กิโลตัน, มีการจ้างงานฝีมือขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนมากกว่า 70 ครัวเรือน


แชร์ :

You may also like