HomeBrand Move !!รุกธุรกิจท่องเที่ยว OR เข้าลงทุนใน Traveloka แพลตฟอร์มออนไลน์จองบริการท่องเที่ยว เสริมแกร่งกลุ่มไลฟ์สไตล์

รุกธุรกิจท่องเที่ยว OR เข้าลงทุนใน Traveloka แพลตฟอร์มออนไลน์จองบริการท่องเที่ยว เสริมแกร่งกลุ่มไลฟ์สไตล์

แชร์ :

traveloka OR cover

เดินหน้าลงทุนกลุ่มไลฟ์สไตล์ต่อเนื่องสำหรับ OR ดีลล่าสุด เข้าลงทุนใน Traveloka แพลตฟอร์มออนไลน์ด้านการจองบริการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านบริษัท PTTOR International Holdings (Singapore) Pte. Ltd. (SGHoldCo) นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเข้าสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจร

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่าท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ OR ในการขยายการลงทุน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอัตราการจ้างงานสูง อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่พึ่งพาอุตสาหกรรมนี้เป็นจำนวนมาก

Traveloka เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีบริการหลากหลาย ไม่เฉพาะด้านการท่องเที่ยว แต่ยังตอบโจทย์พฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ และความต้องการของผู้บริโภคที่มีความเฉพาะตัวในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างดี

การเข้าลงทุนใน Traveloka จะช่วยเพิ่มทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ (All Lifestyles) เพื่อให้ OR เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันของ Traveloka และ OR ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเติบโตในแบบ Outside-In Growth โดยแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ร่วมกับพันธมิตร เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าและบริการที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการส่งต่อโอกาส สร้างอาชีพ ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพใรธุรกิจที่ต้องพึ่งพาธุรกิจการท่องเที่ยวให้เติบโตร่วมกันกับ OR

traveloka OR ceo

“OR มองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้อีกมากมายจากความร่วมมือในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการเพิ่มความหลากหลายให้กับดิจิทัลแพลตฟอร์มของ OR ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงเข้ากับธุรกิจต่าง ๆ ของพันธมิตรภายในกลุ่มของ OR เพื่อร่วมกันส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้บริโภค”

Ferry Unardi ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Traveloka เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวที่ดีในการสานต่อภารกิจของ Traveloka ในการเติมเต็มความต้องการของลูกค้าและช่วยให้พันธมิตรทางการค้าสามารถเติบโตได้

“ความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่โอกาสมากมายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็สร้างโอกาสใหม่ให้กับคู่ค้าของเราในประเทศไทยและในภูมิภาค”


แชร์ :

You may also like