HomeDigitalผ่ากลยุทธ์ “สกาย ไอซีที” กับวิสัยทัศน์ “Connecting Thailand” เชื่อมเทคโนโลยี เชื่อมประเทศไทย

ผ่ากลยุทธ์ “สกาย ไอซีที” กับวิสัยทัศน์ “Connecting Thailand” เชื่อมเทคโนโลยี เชื่อมประเทศไทย

02.สกาย ไอซีที เปิดแผน CONNECTING THAILAND

คุณขยล ตันติชาติวัฒน์

สกาย ไอซีที เปิดแผน CONNECTING THAILAND เดินหน้าพัฒนา Advanced Tech-AI-Empowered Solution ควบคู่การสร้าง Tech Culture  พร้อมเปิดตัวพื้นที่ SKY Space หวังสะท้อนความเป็น Tech Company for New Gen ตอบโจทย์การเป็น Smart Office เพื่อพนักงาน รวมถึงเป็น Tech Simulation Space ให้ภาคธุรกิจและลูกค้าได้สัมผัสเทคโนโลยีจริง

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

เปิดพื้นที่ออฟฟิศให้ชมกันอย่างจุใจ สำหรับสกายไอซีที โดย คุณขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY เผยถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทว่า ต้องการเดินหน้าแผน “CONNECTING THAILAND” หรือการเชื่อมต่อเทคโนโลยีทันสมัยเข้ากับภาคธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คน

“ทุกวันนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจทั่วโลก อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์บริษัทที่ต้องการให้ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสู่อนาคต”

ปัจจุบัน คุณขยลเผยว่า สกายไอซีทีมีนักพัฒนาแล้วกว่า 40 ชีวิต และมีการทำงานร่วมกับนักพัฒนาจีนอีกเป็นจำนวนมาก โดยธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญของสกายไอซีทีคือ โลจิสติกส์, ไฟแนนเชียล และคริปโต

10.นายขยล ตันติชาติวัฒน์

คุณขยล ตันติชาติวัฒน์

โชว์แอป Sawadee by AOT รับเปิดเมือง

คุณขยลยังได้กล่าวถึงหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ทางสกายไอซีทีพัฒนา นั่นคือ Sawadee by AOT ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกนักเดินทาง ให้สามารถมีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าได้ รวมถึงสามารถแจ้งได้ว่า หากต้องการขึ้นเครื่องต้องไปที่เกทไหน (มี Indoor Map ภายในท่าอากาศยาน) ซึ่งการจะทำเช่นนี้ได้ ตัวสถานที่ต้องติดอุปกรณ์ Beacon – WiFi ครอบคลุมทั้งพื้นที่ เพื่อให้การแจ้งเตือนจุดหมายมีความชัดเจน

ทั้งนี้ ในอนาคต สกายไอซีที มีแผนจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Sawadee by AOT กับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่สนามบิน เช่น เชื่อมไปกับสมาร์ทซิตี้แอปของจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้จองสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองต่าง ๆ ได้ด้วย

เปิด 3 กลยุทธ์หลัก CONNECTING THAILAND

ทั้งนี้ แผน CONNECTING THAILAND ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย

1.Advanced Tech สร้างสรรค์เทคโนโลยีขั้นสูงจากการนำหลากหลายเทคโนโลยี อาทิ IoT, Big Data, Cloud มาผสานการทำงานร่วมกัน จนเกิดเป็นโซลูชันใหม่ ๆ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

2.AI-Empowered Solution พัฒนาและนำโซลูชันที่ต่อยอดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาตอบโจทย์การดำเนินงานของภาคธุรกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิต

3.Tech Talent Transformation มุ่งทรานส์ฟอร์มคน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และสนับสนุนการสร้างว่าที่ Tech Talent คนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับทุกกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี เพื่อร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคน รวมถึงพื้นที่การบ่มเพาะไอเดียใหม่เพื่อ Reskills และ Upskills ของ Tech Talent

“วันนี้ทั้งวงการ Tech ตระหนักดีว่า เราขาดแคลนบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อที่จะ CONNECTING THAILAND ให้แข็งแกร่ง เราจึงไม่ได้มองแค่การพัฒนาหรือสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่มองไปถึงการสร้าง Tech Culture ที่ดี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับ Tech Talent เพื่ออนาคตของประเทศ” คุณขยล กล่าว

03.SKY Space พื้นที่ Hybrid Function ตอบโจทย์ลูกค้า-การพัฒนา

เปิดตัว “SKY Space”

คุณขยล กล่าวอีกว่า ล่าสุด บริษัทได้พัฒนาพื้นที่แบบ Hybrid Function ภายใต้ชื่อ “SKY Space” บริเวณชั้น 1 ของอาคาร เอเอ แคปปิตอล ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นอาคารที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ บมจ.สกาย ไอซีที โดยพื้นที่ดังกล่าว ได้รับการออกแบบให้ภายในพื้นที่เดียว สามารถตอบโจทย์ได้ถึง 3 ฟังก์ชัน ได้แก่

1.Smart Office เป็นพื้นที่สำนักงานอัจฉริยะสำหรับพนักงานของ SKY โดดเด่นด้วยระบบ Access Control ใช้การสแกนใบหน้าในการเข้าพื้นที่ต่าง ๆ และใช้การสแกนป้ายทะเบียนรถในการเข้าลานจอดรถ เชื่อมต่อด้วยระบบ Internet of Thing ให้สามารถจองห้องประชุม จอง Smart Locker เปิดและปิดไฟในห้องต่างๆ ได้ผ่าน Web Application

2.Tech Simulation Space เป็นพื้นที่ที่รวบรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยของบริษัท ทั้งกลุ่ม Advanced Tech และกลุ่ม AI-Empowered Solution ซึ่งเป็นรากฐานของแพลตฟอร์มอัจฉริยะต่างๆ ของบริษัทมาไว้ในพื้นที่เดียว เพื่อจัดแสดงให้ภาคธุรกิจ หรือผู้สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ โดยมีหลากหลายไฮไลต์ที่น่าสนใจ เช่น

  • Face Tracking การตรวจจับใบหน้าผ่านกล้อง AI CCTV ให้ AI ช่วยเพิ่มความปลอดภัย ค้นหาบุคคลต้องสงสัยได้แบบเรียลไทม์
  • Intrusion Alert ส่งสัญญาณแจ้งเตือนทันที เมื่อมีผู้บุกรุกในบริเวณที่กำหนด
  • People Counting การนับจำนวนคนเข้าออกด้วย AI CCTV ซึ่งสามารถช่วยประยุกต์ใช้กับงานคอนเสิร์ตและธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการนับจำนวนคนเข้าออกในแต่ละวันได้
  • Heat Map สำหรับตรวจดู Customer Journey และความหนาแน่นของการใช้บริการพื้นที่ต่างๆ ด้วยเทคโนโลยี Smart Sensor
  • ระบบ Visitor Management System เพิ่มความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกสบายให้ผู้ใช้งาน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าให้แขกเข้าออก-อาคารได้ง่ายขึ้น สนับสนุนการทำงานของนิติบุคคลอาคารต่างๆ
  • Security Operation Center (SOC) ห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยอัจฉริยะสุดล้ำ เบื้องหลังของ Smart Security Platform ภายใต้ชื่อ TOSSAKAN ที่สามารถทำงานร่วมกับอาคารถึง 7 กลุ่ม มาจำลองให้ชมได้อีกด้วย
“SKY Space” บริเวณชั้น 1

“SKY Space” บริเวณชั้น 1

3.Incubator Space เป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนา Tech Talent หลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดงาน Tech Talk การจัดอีเวนท์ด้านเทคโนโลยี การจัดพื้นที่ Codecamp โดยบริษัทเปิดกว้างทั้งการเป็นผู้จัดงานเอง และเปิดให้ Tech Talent จากภายนอกเข้าร่วมฟัง การจับมือกับพันธมิตร ทั้งสถาบันการศึกษา ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ร่วมกันจัดงาน ขณะเดียวกัน ยังเปิดกว้างให้หน่วยงานด้านเทคโนโลยีจากภายนอก เข้ามาใช้พื้นที่จัดงานด้าน Tech ได้อีกด้วย

“เราหวังว่า SKY Space จะเป็นพื้นที่ Hybrid Function ที่สะท้อนความเป็น Tech Company for New Gen ของเรา ผ่านเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและการใช้ชีวิตยุคใหม่ และจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ช่วยให้เรา สร้าง Tech Culture ที่ดี และช่วยสร้าง Tech Talent เพื่อ Connecting Thailand” คุณขยล กล่าวปิดท้าย

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy