HomeSponsoredCPAC Green Solution พลิกโฉมวงการก่อสร้างเปิดตัว CPAC 3D Printing Modular House ในงานสถาปนิก’ 65

CPAC Green Solution พลิกโฉมวงการก่อสร้างเปิดตัว CPAC 3D Printing Modular House ในงานสถาปนิก’ 65

แชร์ :

ในยุคที่ผู้บริโภคหันมาตระหนักและตื่นตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้การทำธุรกิจในยุคนี้ หลายแบรนด์จึงต่างหันมาให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ และหนึ่งในนั้นก็คือ CPAC Green Solution ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการก่อสร้างจนเกิดนวัตกรรมก่อสร้างยุคใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษออกสู่ตลาดมาอย่างต่อเนื่อง  และล่าสุดได้เปิดตัวนวัตกรรมบ้านสำเร็จรูป CPAC 3D Printing Modular House ในงานสถาปนิก’ 65 เพื่อให้นักออกแบบ และผู้ที่อยู่ในสายงานก่อสร้างได้รู้จักนวัตกรรมการก่อสร้างรักษ์โลกกันมากขึ้น

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

แล้ว CPAC 3D Printing Modular House คือนวัตกรรมอะไร และจะช่วยโลกลดมลพิษได้อย่างไร? Brand Buffet พาทำความรู้จักกับนวัตกรรมก่อสร้างนี้ พร้อมโซลูชันการก่อสร้างรักษ์โลกไปพร้อมกัน

จับงานก่อสร้าง ผสานเทคโนโลยี ยกระดับสู่บ้านสำเร็จรูปรักษ์โลก

เดิมทีเมื่อพูดถึงนวัตกรรมการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงวัสดุก่อสร้างรักษ์โลก เช่น อิฐมวลเบา ไม้ไผ่ และไม้สังเคราะห์ เป็นต้น แต่จะดีขนาดไหนถ้าหากบ้านทั้งหลังสามารถจะออกแบบและก่อสร้างด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วันนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้จริงกับนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution

ภายในบูธได้ยก CPAC 3D Printing Modular House เป็นนวัตกรรมบ้านสำเร็จรูปที่ออกแบบและผลิตจากนวัตกรรม CPAC 3D Printing Solution มาจัดแสดงเป็นรูปแบบห้องต่างๆ ของบ้าน ซึ่งมีลวดลายสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ผ่านกระบวนการก่อสร้างแบบใหม่เรียกว่า Prefabricated Prefinished Volumetric Construction (PPVC) ซึ่งผลิตสำเร็จจากโรงงาน พร้อมงานระบบครบวงจร โดยภายในห้องได้นำ CPAC Green Furniture มาจัดแสดง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Turn Waste to Value” เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งเหล่านี้ เกิดจากการสร้างสรรค์วัสดุที่ถูกลืม หรือวัสดุที่ไม่ได้ถูกใช้งาน  มาทำให้เกิดคุณค่า มีความแปลกใหม่ ด้วยดีไซน์ อีกด้วย

ข้อดีของนวัตกรรมก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปแบบนี้ นอกจากจะได้รูปแบบชิ้นงานที่สมบูรณ์แล้ว ยังทำให้งานก่อสร้างมีความรวดเร็ว และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในไซต์งาน ซึ่งตอบรับเทรนด์เศรษฐกิจหมุนเวียน

“CPAC 3D Printing Modular House” เกิดจากการนำเอาเทคโนโลยี 3D Concrete Printing มาทดแทนการสร้างผนังรูปแบบดั้งเดิม (Conventional) ทำให้ป้องกันเสียงได้ดีกว่าผนัง Precast และ Light weight panel และด้วยการออกแบบผนังแบบ Double Wall ช่วยทำให้อุณหภูมิภายในลดลง 5-10˚C เมื่อเทียบกับอุณหภูมิภายนอก และยังสามารถสร้างลวดลายบนพื้นผิวได้หลากหลายด้วยความทันสมัยสไตล์มินิมอลและลอฟท์

นอกจากนี้ยังนำเอาวัสดุคอนกรีตที่โดดเด่นด้วยเส้นสายมาเรียงต่อกันเป็นชั้นๆ ด้วยเครื่องจักร 3D Printer ก่อนยกมาประกอบหน้างาน ที่นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยไปอีกขั้น

Modular House ที่นำมาจัดแสดงนี้เป็นโครงสร้างชั่วคราวอยู่ที่ขนาด 3×3 เมตร สูง 3.4 เมตร ใช้ระยะเวลาในการพิมพ์เพียง 1 วัน ก่อนนำมาติดตั้งบริเวณหน้างานโดยใช้ระยะเวลาเพียง 1 วันเช่นกัน เป็นการลดระยะเวลาการทำงาน ลดการก่อสร้างที่ไม่เหลือ Waste ลดการใช้วัสดุและทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

ถ่ายทอดกระบวนการก่อสร้างรักษ์โลกผ่าน Green Construction Solution

นอกจากนวัตกรรมเพื่อการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในงานนี้ CPAC Green Solution ยังนำ Green Construction Solution มาโชว์ด้วย โดยผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Augmented Reality เมืองจำลองแห่งอนาคตเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  เปลี่ยน Waste ที่เหลือทิ้งจากการก่อสร้าง ให้กลายเป็นของที่มี Value เพิ่มขึ้น จึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเกิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Green Construction Solution จึงเป็นนวัตกรรมการก่อสร้างที่นำเทคโนโลยีและดิจิทัลที่ล้ำสมัยเข้ามาช่วยบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งการลดระยะเวลาทำงาน ต้นทุน รวมถึงลดการสร้างขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิด “Turn Waste to Value”

สำหรับนวัตกรรมจาก CPAC Green Solution ครอบคลุมตั้งแต่ กระบวนการก่อสร้าง (Pre Construction), ระหว่างการก่อสร้าง (Construction) และหลังการก่อสร้าง (After Construction) โดยจะมีไฮไลท์โซลูชันสำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้

1. CPAC BIM เป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างในรูปแบบ Digital Construction ที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของการก่อสร้างในทุกขั้นตอน จึงช่วยลดเวลาการก่อสร้างแรงงาน และเศษวัสดุหน้างาน ได้ประมาณ 5-15% ระหว่างการก่อสร้างได้ รวมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน และเมื่อส่งมอบงานแล้ว ยังสามารถใช้ข้อมูลย้อนหลัง (Past Performance) ไปบริหารโครงการต่อไปได้ ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในงานก่อสร้าง (Reject หรือ Rework)

2. CPAC Drone Solution การใช้เทคโนโลยี “โดรน” ในการบินสำรวจพื้นที่ที่ปิดและเข้าถึงได้ยาก ช่วยให้สามารถมองภาพได้กว้างกว่าเดิม โดยมาพร้อมกับเซนเซอร์รอบทิศทาง และเกราะป้องกันการกระแทก การชนกับสิ่งกีดขวาง จึงช่วยป้องกันความเสี่ยงอันตรายแทนการใช้คนเข้าไปสำรวจในพื้นที่เสี่ยงอันตราย พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลมาวางแผนการก่อสร้างได้แม่นยำ

3. CPAC 3D PRINTING SOLUTION นวัตกรรมรักษ์โลกที่ใช้ในการก่อสร้างยุคใหม่ ด้วยเทคโนโลยี 3D Concrete Printing ซึ่งเป็นการนำเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ ขนาดใหญ่ มาขึ้นรูปผนังอาคาร หรือชิ้นส่วนของอาคาร ตลอดจนชิ้นงานสำหรับตกแต่ง ที่สำคัญสามารถทำการพิมพ์ขึ้นรูปทั้งแบบในพื้นที่ก่อสร้าง ขณะที่แบบผลิตจากโรงงาน ทำให้สามารถสร้างสรรค์งานได้หลากหลาย ช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างได้เร็วขึ้น 30% ในส่วนของการก่อสร้างผนัง และยังใช้แรงงานน้อยลง 50% รวมถึงลดเศษวัสดุเหลือทิ้งจากไซต์งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. CPAC LOW RISE BUILDING SOLUTION นวัตกรรมการก่อสร้างคอนโดไม่เกิน 8 ชั้น ด้วย Prefabrication Technology ซึ่งเป็นทำชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งผนัง พื้น บันได และคาน ผลิตสำเร็จมาจากโรงงาน พร้อมนำไปติดตั้งที่หน้างานได้ทันที จึงเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้การก่อสร้างสะดวก ลดความผิดพลาด แถมยังติดตั้งได้เร็ว และสามารถคุมคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงลดเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้างที่หน้างานได้อย่างน้อย 80% เมื่อเทียบกับระบบหล่อในที่

5. CPAC Farm Solution โซลูชันงานก่อสร้างฟาร์มหมูแบบครบวงจร ด้วย Prefabrication Technology ที่ผลิตอาคารประกอบจากโรงงาน แล้วนำมาติดตั้งที่หน้างานครบวงจร ทั้งยังมีระบบการติดตามงานก่อสร้างแบบ Real-time ทำให้ก่อสร้างฟาร์มเร็วขึ้นภายใน 3 เดือน จาก 6 เดือน ทำให้มีรายได้จากการเลี้ยงหมูได้เร็วขึ้น 20% ได้ฟาร์มมีคุณภาพ ไม่ต้องซ่อมบ่อย นอกจากนี้ ยังมีการรับประกันโครงสร้าง 1 ปี และมีบริการให้คำปรึกษา ตรวจประเมิน พร้อมดูแลหลังงานก่อสร้าง

6. CPAC Smart Warehouse Solution หนึ่งในโซลูชันภายใต้ Smart Industrial โดยเน้นให้บริการด้านงานออกแบบก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้าง บริหารจัดการและพัฒนาระบบคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร แบบ One-Stop Service เช่น ระบบ ASRS, Robot palletizing, รถ AGV, WMS จากผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณาการระบบ Automation เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ได้อย่างสมบูรณ์และสอดรับกับ Industry 4.0

7. CPAC Smart Industrial Solution นวัตกรรมสำหรับโรงงานผลิตในอุตสาหกรรมหนักและเบา โดยมุ่งเน้นบริการด้านงานซ่อม สร้าง จัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในโรงงานอย่างครบวงจร และตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักร ด้วยการใช้ประสบการณ์ ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือพิเศษ และ Eco Partners เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับโรงงานของลูกค้าอย่างแท้จริง

8. CPAC ULTRACRETE SOLUTION นวัตกรรมการก่อสร้างโครงสร้างที่ต้องการรับแรงสูง เช่น สะพาน และงานตกแต่งด้านสถาปัตยกรรม เช่น Street Furniture หรือ Facade ด้วยเทคโนโลยีคอนกรีตสมรรถนะสูง และการออกแบบโครงสร้างแบบใหม่ ทำให้สามารถลดขนาดโครงสร้างลงได้มากกว่า 20% และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม

9. CPAC SB & M LIFETIME SOLUTION นวัตกรรมการดูแลโครงสร้าง และบริการสำรวจความแข็งแรง ซ่อมแซม ตรวจสอบ เสริมกำลัง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ป้องกัน และยืดอายุการใช้งานโครงสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ กลุ่มอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการซ่อมแซมอย่างเหมาะสมครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและลดการใช้ทรัพยากร

สำหรับนักออกแบบและผู้สนใจงานก่อสร้างรักษ์โลก สามารถชมนวัตกรรมบ้านสำเร็จรูปและการก่อสร้างรูปแบบใหม่ได้ที่บูธ CPAC Green Solution (S307/3) ในงานสถานิก’ 65 กันได้ตั้งแต่วันนี้

#ซีแพค #CPAC #CPACGREENSOLUTION #CPAC3DModularHouse #CPAC3DPrintingSolution

#สถาปนิก65 #architect22 #cowithcreators #พึ่งพาอาศัย


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม