Tag: CPAC

CPAC 3D Printing Solution นวัตกรรมก่อสร้างรักษ์โลก ที่ทำให้ทุกดีไซน์เป็นจริงได้ อีกหนึ่งในนวัตกรรมก่อสร้างจาก CPAC Green Solution [PR]

เทคโนโลยี 3D Concrete Printing หรือเทคโนโลยีขึ้นรูปโครงสร้างแบบสามมิติสำหรับการก่อสร้าง เป็นหนึ่งในนวัตกรรมการก่อสร้างที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในวงการก่อสร้างและออกแบบช่วงนี้ นั่นก็เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ทั้งช่วยนักออกแบบให้ออกจากกรอบจำกัดเดิมๆ ด้วยพื้นผิวที่สวยงามตามแบบฉบับวัสดุคอนกรีต และการก่อสร้างแบบดิจิทัล จากเครื่องพิมพ์สามมิติ ที่สามารถคำนวณการใช้งานวัสดุคอนกรีตได้อย่างแม่นยำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับลดขยะเหลือใช้จากงานก่อสร้างได้CPAC Green Solution ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างรูปแบบใหม่ CPAC 3D Printing Solution การพิมพ์สามมิติสำหรับการก่อสร้าง เพื่อสร้างสรรค์การทำงานที่ตอบกับความต้องการสำหรับวงการก่อสร้างแบบรอบด้าน ตั้งแต่ต้นทางที่นักออกแบบ...

CPAC ชูเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งนวัตกรรมก่อสร้างหนุนวงการแพทย์ ช่วยการตรวจ-สนับสนุนการรักษาครบวงจร แก้โจทย์วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ [PR]

CPAC ผู้นำด้านโซลูชันการก่อสร้าง นำกลยุทธ์ Green Construction ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล CPAC BIM สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ช่วยการตรวจและสนับสนับสนุนการรักษาครบวงจร ลดความเสี่ยงบุคคลากรทางการแพทย์ เน้นความปลอดภัย ก่อสร้างรวดเร็ว และควบคุมงบประมาณได้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาโควิด-19 ระลอกใหม่ได้ทันต่อสถานการณ์นายชนะ ภูมี  Vice President – Cement and Construction Solution Business...

CPAC เปิดตัวนวัตกรรมรถโม่พลังงานไฟฟ้าคันแรกของไทย มุ่งสู่ Green Construction ตลอดทั้ง Supply Chain พร้อมส่งมอบคอนกรีต ด้วยพลังงานสะอาด [PR]

ก้าวนำอีกขั้นกับความสำเร็จของ CPAC ที่มุ่งมั่นยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ สู่ Green Construction ตลอดทั้ง Supply Chain เติบโตควบคู่กับการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน โดยนำนวัตกรรมรถโม่พลังงานไฟฟ้า (EV Mixer Truck) มาใช้ในการขนส่งคอนกรีตด้วยพลังงานสะอาด ลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรถโม่พลังงานไฟฟ้าเมื่อเทียบกับรถโม่ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซลแล้ว สามารถลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 ได้ถึง...

SCG ร่วมมือ สภาวิศวกร ยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทย ก้าวไปสู่สากล [PR]

ในแต่ละปีประเทศไทยผลิตวิศวกรจบใหม่ปีละ 35,000 คน แต่มีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพียง 7,000 คนต่อปีเท่านั้น ส่งผลให้เกิดปัญหาจำนวนแรงงานทางด้านวิศวกร ความสามารถของวิศวกรในการตรวจรับงาน ธุรกิจ Cement and Construction Solution ในเอสซีจี จึงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ “สภาวิศวกร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรไทยให้มีความรู้ ความสามารถ อีกทั้งยังร่วมมือกันพัฒนาขีดความสามารถของวิศวกรไทยให้มีความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค New Normal พร้อมส่งเสริมคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รองรับการเติบโตทางด้าน...

CPAC Construction Solution มากกว่าดูแลบ้าน อาคาร คือการใส่ใจคุณภาพชีวิต และการอยู่อาศัยของคนไทย [PR]

“ความยั่งยืน” หรือ Sustainable Development (SD) นับเป็นเรื่องที่คนในยุคปัจจุบันให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิต รวมไปถึงการสร้างที่อยู่อาศัย อาคาร บ้านเรือนต่าง ๆ ยิ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ จากกระแสโลกที่กำลังตื่นตัวในเรื่องของสภาวะเรือนกระจกที่เกิดขึ้นอย่างทวีคูณ ตามที่ได้ประสบ คือ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป และภัยจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้องค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่หยุดที่จะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี โซลูชั่นเพื่อแก้ไขปัญหา ผลิตสินค้าและบริการที่สามารถทดแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนSustainable...

ต่อเติมโรงงาน ไม่ต้องปิดสายการผลิต และเรื่องใหญ่อย่างการสร้างฟาร์ม จะควบคุมคุณภาพ กำหนดวันเสร็จอย่างไร CPAC Construction Solution มีคำตอบ [PR]

เมื่อธุรกิจเติบโตและต้องการขยายพื้นที่โรงงาน ปัญหาใหญ่ของเจ้าของธุรกิจที่ต้องพบเจอคือ อยากขยายหรือปรับปรุงพื้นที่แต่ไม่ต้องการหยุดสายการผลิต อีกทั้งการหาผู้รับเหมาที่มีฝีมือ น่าเชื่อถือและไว้ใจได้นั้นค่อนข้างยาก รวมไปถึงการต่อเติมหรือปรับปรุง ขยายพื้นที่ในแต่ละครั้งก็ไม่สามารถกำหนดวันที่แล้วเสร็จได้ ทำให้เกิดต้นทุนในการหยุดสายการผลิต หรือ หากต้องเร่งให้แล้วเสร็จตามกำหนด ก็จะทำให้คุณภาพของงานลดลง นั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะสูญเม็ดเงินมหาศาล สุดท้ายทำให้หยุดแนวคิดการต่อเติมขยายโรงงานลง ซึ่งก็จะทำให้เจ้าของธุรกิจหลาย ๆ รายเสียโอกาสหากเจ้าของธุรกิจกำลังคิดวางแผนที่จะต่อเติมขยายพื้นที่โรงงานแล้วเกิดข้อกังวลสิ่งเหล่านี้อยู่ CPAC Construction Solution ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยมืออาชีพที่ช่วยจัดการปัญหาให้คลายลง จากการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของธุรกิจอย่างสูงสุดจะสร้างใหม่ ขยายพื้นที่ หรือ ต่อเติมก็ครบจบในที่เดียวCPAC...

CPAC Construction Solution นวัตกรรมที่จะช่วยให้ทุกปัญหาการก่อสร้างหมดไป ครบจบในที่เดียว [PR]

เมื่อถึงเวลาที่ธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย CPAC หนึ่งในผู้นำด้านวงการก่อสร้างไทยมาอย่างยาวนานก็ปรับตัวเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องของการมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ทุกงานก่อสร้างให้กับลูกค้าทุกรูปแบบให้ครบจบที่เดียวCPAC Construction Solution พัฒนามาเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการก่อสร้างจุดเริ่มต้นของ CPAC Construction Solution มาจากแนวคิดของเอสซีจี ผู้ผลิตซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า 100 ปี ที่ต้องการจะยกระดับกระบวนการทำงานของกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และโซลูชั่นการก่อสร้างในไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นไปที่การบริหารจัดการทรัพยากรในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ แรงงาน งบประมาณ และเวลา เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่ามากที่สุดแก้ปัญหาได้ตั้งแต่เล็กที่สุด จนถึงใหญ่ที่สุดตอบโจทย์ครบทุกสายในวงการก่อสร้างลบภาพจำเดิม ๆ...

CPAC กับการทรานฟอร์มครั้งใหม่ ไม่ใช่แค่เรื่องเทคอนกรีต แต่เป็น One Stop Solutions ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า [PR]

CPAC ในยุค Customer Centric ที่ลูกค้าเป็นคนกำหนดทิศทางของแบรนด์ เมื่อลูกค้าคือศูนย์กลางของทุกธุรกิจ การมุ่งความสำเร็จของลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ ใช่เพียงแค่ให้บริการลูกค้าที่ประทับใจเท่านั้น ยังหมายถึงการนำเสนอประสบการณ์ที่ดีในการซื้อไปจนถึงเรื่องการให้บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม เน้นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ดังนั้น CPAC จึงให้ความใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะนำความต้องการของลูกค้ามาต่อยอดพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ในวงการก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน CPAC ถือเป็นหนึ่งในผู้นำของวงการก่อสร้าง ที่ลูกค้าต่างให้การยอมรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และหากจะพูดถึงงานคอนกรีตคุณภาพที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน มาในวันนี้ได้ขยายความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจใหม่ที่ครอบคลุมการให้บริการที่ไม่เพียงแต่เรื่องงานคอนกรีตเท่านั้น แต่ยังหมายถึงเรื่องงานก่อสร้างทั้งหมด ถือเป็นการทรานฟอร์มองค์กรครั้งสำคัญ ที่ต้องการให้เป็นมากกว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องคอนกรีต แต่ต่อยอดไปถึงงานโครงสร้าง...
- Advertorial -