Homemeals to impress a dateธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง ‘กฤษณ์ จันทโนทก’ นั่ง CEO คนใหม่

ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้ง ‘กฤษณ์ จันทโนทก’ นั่ง CEO คนใหม่

แชร์ :

SCB bank ceo

คุณกฤษณ์ จันทโนทก

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง คุณกฤษณ์ จันทโนทก ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คนใหม่ มีผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

หลังประกาศปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ด้วยการจัดตั้ง บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด  (มหาชน) หรือ SCBX ขึ้นเป็น “บริษัทแม่” เพื่อทำธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เอสซีบี เอกซ์ จากจุดเริ่มต้นธุรกิจธนาคารสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค

ล่าสุดคณะกรรมการธนาคาร ได้ปรับตำแหน่ง “ผู้บริหารระดับสูง” ให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ของธุรกิจ โดยมีมติจากที่ประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 แต่งตั้ง คุณกฤษณ์ จันทโนทก ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 

ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “คุณกฤษณ์ มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง รวมถึงธุรกิจประกัน โดยก่อนจะมาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด และเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับธุรกิจตลอดมา คุณกฤษณ์จะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความเข้าใจในธุรกิจอย่างลึกซึ้งมาช่วยสานต่อแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ในการเป็นธนาคารที่ดียิ่งขึ้น หรือ To Be A Better Bank ได้อย่างแข็งแกร่ง และสามารถสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไป”

ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการใหม่นี้ ได้มีการแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

– คุณอาทิตย์ นันทวิทยา จะพ้นจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 และยังคงดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 

– ส่วนผู้จัดการใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ 3 คน ปรับเปลี่ยนดังนี้

1. คุณสารัชต์ รัตนาภรณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท คาร์ดเอกซ์ จำกัด จะพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

2. คุณอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด จะพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

3. คุณอารักษ์ สุธีวงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด จะพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ของธนาคาร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

การปรับโครงสร้างผู้บริหารครั้งนี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ การตั้ง “ยานแม่” SCBX  เพื่อนำกลุ่มไทยพาณิชย์สร้างมูลค่าจากธุรกิจใหม่ ยกระดับองค์กรสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค สามารถแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้ วางเป้าหมายอีก 5 ปี ทุกธุรกิจของ SCBX จะเป็นบริษัทระดับภูมิภาค สร้างฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้ 200 ล้านคน จากปัจจุบันมีจำนวน 16 ล้านคน เพิ่มอัตราการทำกำไรอีก 1.5-2 เท่า และมี Market Cap แตะ 1 ล้านล้านบาท


แชร์ :

You may also like