Homewhat is dating someoneศบค. สั่งยกเลิก Test & Go ชั่วคราว ถึง 4 ม.ค.65 ยังเข้าไทยได้ผ่าน “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์”

ศบค. สั่งยกเลิก Test & Go ชั่วคราว ถึง 4 ม.ค.65 ยังเข้าไทยได้ผ่าน “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์”


ipsos ท่องเที่ยว

หลังจากพบการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน กระทรวงสาธารณสุข จึงเสนอให้ ศบค. ชะลอการเดินทางเข้าประเทศในรูปแบบ Test & Go สำหรับผู้เดินทางมาจากทุกประเทศและให้กลับมาใช้ระบบกักตัว

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

การประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันนี้ (21 ธันวาคม) สรุปมติดังนี้

1. ให้ระงับการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass สำหรับการเข้าประเทศไทยแบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ชั่วคราว ยกเว้น ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565 หลังจากนั้นจะพิจารณาสถานการณ์และมาตรการอีกครั้ง

2. ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียน Test & Go และภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ มาแล้วประมาณ 2 แสนคน ได้รับอนุมัติและเดินทางมาแล้ว 1.1 แสนคน อนุมัติและรอเดินทางอีก 9 หมื่นคน กลุ่มนี้สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามแผนที่วางไว้ปกติ แต่จะมีมาตรการเสริม ดังนี้

– ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วและกำลังรอการพิจารณาขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

– ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ

– ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วหรือได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม ATK) ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในช่วงที่มีการระงับลงทะเบียน Test & Go นักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย ยังเดินทางเข้าประเทศได้ผ่านโครงการ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” ได้ปกติ (ไม่ได้ปิดรับนักท่องเที่ยว) และให้เข้าประเทศผ่านระบบกักตัว


You may also like