HomeCSR‘พฤกษา’ มอบพื้นที่ 3 ไร่ ตรงข้ามเลิดสิน สร้างโรงพยาบาลสนาม รับผู้ป่วยโควิด

‘พฤกษา’ มอบพื้นที่ 3 ไร่ ตรงข้ามเลิดสิน สร้างโรงพยาบาลสนาม รับผู้ป่วยโควิด

แชร์ :

ceo pruksa covid

‘พฤกษา’ ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยของไทย มอบที่ดิน 3 ไร่ ตรงข้ามโรงพยาบาลเลิดสิน เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนามชั่วคราวรองรับผู้ป่วยโควิดสีแดงและสีเหลือง รับภาวะเตียงขาดแคลน รองรับผู้ป่วยได้ในเดือนตุลาคมนี้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าสถานการณ์ปัจจุบัน ยังมีผู้ป่วยโควิดจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเตียงและห้องไอซียูสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ พฤกษาได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลเลิดสิน ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข ที่ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมาก จนล้นความสามารถที่จะให้บริการภายในโรงพยาบาล และเล็งเห็นพื้นที่ว่างตรงข้ามโรงพยาบาลเหมาะสมที่จะก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อกระจายความแออัดของผู้ป่วยโควิดที่ล้นโรงพยาบาลได้

ดังนั้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาวิกฤติของชาวไทยในครั้งนี้ พฤกษาจึงมอบที่ดินขนาด 3 ไร่ เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว รองรับผู้ป่วยโควิดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง พฤกษาร่วมกับโรงพยาบาลเลิดสิน ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข ร่วมกับภาคเอกชนอื่น ๆ ตั้งเป้ารองรับผู้ป่วยเกณฑ์สีแดง และสีเหลือง รวม 200 เตียง โดยกรมการแพทย์ได้เริ่มเข้าดำเนินงานการก่อสร้างไปแล้ว เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้ป่วยเกณฑ์สีแดงได้ 18 เตียง และผู้ป่วยเกณฑ์สีเหลืองได้ถึง 182 เตียง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคมนี้

โรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะสร้างภายใต้แนวมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดให้มีระบบฆ่าเชื้อและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยขั้นสูงสุดของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดในศูนย์และชุมชนโดยรอบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้ระบบเครื่องช่วยหายใจ โดยมีการแบ่งแยกพื้นที่สำหรับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ แบ่งโซนผู้ป่วยสีแดง และสีเหลืองอย่างชัดเจน โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการดูแลรักษาได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งแบ่งเบาภาระของบุคคลากรแพทย์พยาบาลในโรงพยาบาล ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินที่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเลิดสิน ทำให้ใกล้และสะดวกในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง ต้องการได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขนาดใหญ่ที่เหมาะสมในโรงพยาบาลเลิดสินอีกด้วย

“โรงพยาบาลสนามแห่งนี้เป็นความตั้งใจของพฤกษา ที่ขอเป็นอีกแรงในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคนไทย พร้อมทั้งแบ่งเบาภาระหน้าที่ของทางภาครัฐ เพื่อร่วมฝ่าวิกฤตผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของประเทศไทยไปพร้อมกันในทุกภาคส่วน”


แชร์ :

You may also like