แลนด์มาร์กใหม่! OR เปิด Concept Station แห่งแรก ปั๊ม ปตท.อยุธยา ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2483

ptt station concept station ayuttaya

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้เผยโฉมใหม่ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และร้านคาเฟ่ อเมซอน บริเวณเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด

- Advertisement -

การปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ของบริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นสถานีบริการน้ำมันที่ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2483 (หรือกว่า 80 ปีมาแล้ว) ตามนโยบายของรัฐบาล พันเอก หลวงพิบูลย์สงคราม (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และได้รับการแต่งตั้งจากองค์การเชื้อเพลิง กระทรวงกลาโหม ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายน้ำมันตราสามทหาร ตั้งแต่ปี 2499

โดยเป็นสถานีบริการน้ำมันแห่งเดียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อยู่ในบริเวณเกาะเมือง ศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ที่มีโบราณสถานสำคัญ โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายให้พัฒนาและปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันดังกล่าว ให้มีอัตลักษณ์ และมีภาพลักษณ์ที่เข้ากับโบราณสถานของจังหวัด รวมทั้งเป็น Landmark แห่งใหม่ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายภาพและยังเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้บริการสถานีบริการน้ำมันแห่งนี้ ซึ่งจะเหมาะสมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และประยุกต์รวมกับความทันสมัยด้วย

cafe amazon concept station ayuttaya

คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR กล่าวว่าสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ของบริษัท อยุธยาจังหวัดพาณิชย์ จำกัด เป็นสถานีบริการน้ำมันเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในบริเวณเกาะเมืองของอยุธยา ซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากร โดยได้ปรับโฉมให้เป็นสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น รูปแบบพิเศษ หรือ Concept Station ที่มีแนวคิดสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นแห่งแรก

โดยได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลในการนำอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่สะท้อนถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ตลอดจนลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการใช้วัสดุท้องถิ่นในการออกแบบอาคารภายในสถานีบริการแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเกาะจ่ายน้ำมัน ร้านคาเฟ่อเมซอน ห้องน้ำ พื้นลาน สำนักงาน งานภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้สะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น คงไว้ซึ่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ บอกเล่าเรื่องราวชุมชน และสร้างความแตกต่าง

รวมถึงเป็นแลนด์มาร์กในการแวะพักสำหรับผู้เดินทาง ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของ OR ที่จะพัฒนาให้ พีทีที สเตชั่น ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของชุมชน หรือ Living Community ที่นอกจากจะมีสินค้าและบริการที่ครบครันแล้ว ยังมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับผู้คน เศรษฐกิจชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์คนเดินทางในทุกรูปแบบ รวมถึงการสร้างทางเลือกและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

cafe amazon concept station ayuttaya 2