เช็กที่นี่! เครือเกษมราษฎร์ แจ้งคิวฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

shutterstock_pfizer moderna covid

หลังจากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ตัวแทนจำหน่ายวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในประเทศไทย แจ้งความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีน ของกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนที่สั่งซื้อล็อตแรก จะเริ่มทยอยส่งมอบจำนวน 1.95 ล้านโดสในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2564 จากนั้นทยอยส่งสัปดาห์ละ 3 แสนโดส ต่อเนื่องถึงไตรมาส 4 ปีนี้ ส่วนที่เหลืออีก 3 ล้านโดส จะเร่งทยอยส่งมอบจนจบดีลส่งครบตามจำนวนที่สั่งซื้อไม่เกินเดือนมีนาคม 2565

- Advertisement -

ล่าสุดโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลการุญเวช และโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล แจ้งการจัดลำดับคิวสำหรับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) กับเครือโรงพยาบาล ดังนี้

สามารถเช็คลำดับคิวผู้ที่จองฉีดวัคซีนโมเดอร์นาได้ 2 วิธี ดังนี้
– ผ่าน Website :https://www.bchvaccine.com ในหัวข้อ “ตรวจสอบคิว”
– ตรวจสอบผ่านทาง File: PDF สามารถดาวน์โหลดที่นี่ https://bit.ly/3Ci78hW

การจัดลำดับคิวฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ของเครือเกษมราษฎร์ มีดังนี้
1. การจัดลำดับคิวอ้างอิงจากผู้จ่ายเงินเต็มจำนวนก่อนและหลัง โดยผู้ที่จ่ายเงินเต็มจำนวนก่อน จะมีสิทธิ์ได้รับจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา จากโรงพยาบาลก่อนตามลำดับ

เช่น กรณีโรงพยาบาลได้รับจัดสรรวัคซีนมา 10,000 เข็ม ในไตรมาส 4 ปี 2564 โรงพยาบาลจะจัดสรรวัคซีน 10,000 เข็มนี้ ให้แก่ลูกค้าทุกตามจำนวนที่ลูกค้าจองทั้งหมดในแต่ละลำดับคิว จนกว่าจะเต็มจำนวนที่โรงพยาบาลได้รับจัดสรรจากองค์การเภสัชกรรม โดยลำดับคิวนั้นเป็นลำดับคิวต่อ “หมายเลขการจอง” (Booking No.) โดยโรงพยาบาลยืนยันว่าวัคซีนมีเพียงพอต่อยอดจองทั้งหมด

2. ลูกค้าที่ลำดับคิวอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนในไตรมาส 4 นี้ สามารถใช้เลขที่การจองและเลขบัตรประชาชน เข้าระบบในการจองวัน-เวลา ที่จะรับบริการฉีดวัคซีนได้ในลำดับต่อไปในระบบของโรงพยาบาล โดยระบบจะเปิดให้จองเมื่อองค์การเภสัชกรรมได้ยืนยันวันที่ส่งมอบวัคซีนให้กับโรงพยาบาลแล้ว

moderna vaccine Kasemrad