J-MAT รับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ และทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท [PR]

เปิดรับสมัครแล้ว กับ โครงการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 30 ภายใต้หัวข้อ “เดิน..เฟี้ยว ไอเดีย..ฟ้าว กับ GAMBOL” สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด(GAMBOL) จัดการประกวดแผนการตลาด พร้อมชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษามูลค่าทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท

- Advertisement -

Unlock your limitation
ขอเชิญนิสิต นักศึกษาทุกคณะและสาขา จากทั่วทุกภูมิภาคที่สนใจการตลาด มาร่วมกันท้าทายความสามารถ และปลดล็อคตัวเอง ครั้งหนึ่งในชีวิต กับการประกวดแข่งแผนการตลาดแบบ “Full-plan Marketing” บนเวทีระดับประเทศ

  • การท้าทายความสามารถ ออกไอเดียสร้างสรรค์แผนการตลาดในรูปแบบของคุณ
  • โอกาสในการแสดงความรู้ โชว์ศักยภาพร่วมกับบริษัทชั้นนำ
  • ชิงทุนการศึกษาและโล่พระราชทานพร้อมกับได้รับประสบการณ์และสร้างผลงานจากการลงมือทำจริงๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดแผนการตลาด

  • นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี 2-4 ลงทะเบียนสมัครและเข้าร่วมงานชี้แจงโจทย์ ได้ที่: https://www.jotform.com/211985587218064 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 12 กันยายน 2564
  • วันชี้แจงโจทย์ (Online) : 1 กันยายน 2564
  • กำหนดส่งผลงานถึง 27 กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/2VeZi8C ติดตามรายละเอียดข่าวสารและสอบถามโครงการได้ที่:
Facebook : “J-MAT” https://www.facebook.com/SMARTJMAT/
Instagram : “jmat_official” https://bit.ly/3hjZYC
LINE@ : “@SMARTJMAT” https://bit.ly/3qQObhH