HomePR News“บุญรอดฯ” ร่วมเปิดโครงการประกวดแผนการตลาด “เจ-แมท อวอร์ด ครั้งที่ 29” [PR]

“บุญรอดฯ” ร่วมเปิดโครงการประกวดแผนการตลาด “เจ-แมท อวอร์ด ครั้งที่ 29” [PR]

แชร์ :

นายพร ดารีพัฒน์ Executive Vice President บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด และ นายชลวิทย์ สุขอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทรด แฟคเตอร์ จำกัด ร่วมเปิดโครงการประกวดแผนการตลาด  เจ-แมท อวอร์ด ครั้งที่ 29” (J-MAT Award #29

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ จัดจ้าน สุดไอเดีย เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาด คิดวิเคราะห์ ค้นหาข้อมูล และรู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมกว่า 500,000 บาท โดยมีนายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงานที่โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ สยามพารากอน เมื่อวันก่อน 


แชร์ :

You may also like