HomeBrand Move !!‘อนันดา’ อุทธรณ์ต่อ หลังศาลปกครองกลาง สั่ง ‘เพิกถอน’ ใบอนุญาตก่อสร้างคอนโด ‘แอชตัน อโศก’

‘อนันดา’ อุทธรณ์ต่อ หลังศาลปกครองกลาง สั่ง ‘เพิกถอน’ ใบอนุญาตก่อสร้างคอนโด ‘แอชตัน อโศก’

แชร์ :

Ashton Asoke

หลังจากวันนี้ (30 ก.ค.2564) ศาลปกครองกลาง มีคำสั่ง “เพิกถอน” ใบอนุญาตก่อสร้าง คอนโดมิเนียม “แอชตัน อโศก” อาคารสูง 50 ชั้น ที่ดำเนินการโดย บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด

Santos Or Jaune


โดยศาลปกครองกลาง เห็นว่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารโครงการแอชตัน อโศก ไม่มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จึงเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

การที่ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุญาตให้บริษัทอนันดาฯ ก่อสร้างโครงการแอชตัน อโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับแจ้งการก่อสร้างอาคาร โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งดังกล่าว

ล่าสุด บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ผู้บริหารโครงการ “แอชตัน อโศก” ชี้แจงว่าคำพิพากษาคดีนี้ เป็นคำตัดสินของศาลปกครองกลาง บริษัทยังมีความเห็นแตกต่างจากคำพิพากษาและข้อกฎหมายที่สำคัญ

โดยจะใช้สิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวตามขั้นตอนของกฎหมายไปยัง “ศาลปกครองสูงสุด”

ดังนั้น คำพิพากษาศาลปกครองกลาง ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นยังไม่มีผลบังคับจนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด จึงยังไม่มีผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของเจ้าของร่วม

ผู้บริหารโครงการ “แอชตัน อโศก” ยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง

“แอชตัน อโศก” เป็นคอนโดหรู ตั้งอยู่บนถนนอโศก ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 50 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาหาร มีห้องพัก 783 ห้อง

โครงการเปิดตัวในปี 2557 มูลค่ากว่า 6,300 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 2.1 แสนบาท/ตร.ม. หรือเริ่มต้น 6.9 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 เริ่มโอนให้ลูกค้าเดือนมิถุนายน 2561 ช่วงนั้นราคาขายขยับขึ้นมาประมาณ 2.6-2.7 แสนบาท/ตร.ม. และในห้องชั้นสูง ราคาประมาณ 3-3.5 แสนบาท/ตร.ม.

ananda ashton asoke


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม