HomeBrand Move !!“โอสถสภา” ปรับโครงสร้างบริหาร ดัน “วรรณิภา ภักดีบุตร” นั่ง CEO

“โอสถสภา” ปรับโครงสร้างบริหาร ดัน “วรรณิภา ภักดีบุตร” นั่ง CEO

แชร์ :

OSP CEO 2021

“โอสถสภา” ธุรกิจอุปโภคบริโภคอายุ 130 ปีของตระกูลโอสถานุเคราะห์ ประกาศเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารใหม่ใน 3 ตำแหน่งสำคัญ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

Santos Or Jaune


1. แต่งตั้งคุณธนา ไชยประสิทธิ์ เป็น รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส และให้สิ้นสุดการดํารงตําแหน่งรักษาการ Chief Executive Officer
2. แต่งตั้งคุณวรรณิภา ภักดีบุตร เป็น Chief Executive Officer และให้สิ้นสุดการดํารงตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. แต่งตั้ง คุณพรธิดา บุญสา เป็น Chief Operating Officer และ Group Chief Financial Officer

การปรับเปลี่ยนตำแหน่ง CEO ของโอสถสภา เริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เมื่อคุณเพชร โอสถานุเคราะห์ ซึ่งขณะนั้นอยู่ในตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารและ CEO ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ และต่อมาได้ขายหุ้นโอสถสภาทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2564

จึงได้มีการแต่งตั้งคุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) และอดีตรองประธาน ยูนิลีเวอร์ (ไทย) ซึ่งเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในวงการธุรกิจทั้งบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติกว่า 40 ปีมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารแทน

ส่วนตำแหน่ง CEO ได้แต่งตั้งให้ คุณธนา ไชยประสิทธิ์ หนึ่งในผู้บริหารรุ่นที่ 4 ของตระกูลโอสถานุเคราะห์ และร่วมงานกับโอสถสภามากว่า 30 ปี มีความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับพนักงานทุกระดับขึ้นมารักษาการ CEO

กระทั่งล่าสุดวันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการบริษัทโอสถสภา ได้ประกาศแต่งตั้ง คุณวรรณิภา ภักดีบุตร ที่ร่วมงานกับโอสถสภา ในตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ” มาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ขึ้นเป็น CEO คนล่าสุด

คุณอ้น-วรรณิภา เป็นผู้บริหารด้านการตลาด ที่มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทยูนิลีเวอร์ (ไทย) เกือบ 30 ปี เคยเป็นแบรนด์แมเนเจอร์ให้กับสินค้าเกือบทุกแบรนด์ของยูนิลีเวอร์ ตำแหน่งสุดท้ายในบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด คือ รองประธานกรรมการบริหารด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลและอาหาร เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปั้นแบรนด์ FMCG โดยเฉพาะกลุ่ม Personal Care อย่าง พอนดส์ ซันซิล วาสลีน ฯลฯ และทำแคมเปญการตลาดระดับตำนาน จนเป็นกรณีศึกษาในวงการการตลาดเมืองไทยมากมาย


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม