Tag: OSP

OSP CEO 2021

“โอสถสภา” ปรับโครงสร้างบริหาร ดัน “วรรณิภา ภักดีบุตร” นั่ง CEO

"โอสถสภา" ธุรกิจอุปโภคบริโภคอายุ 130 ปีของตระกูลโอสถานุเคราะห์ ประกาศเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารใหม่ใน 3 ตำแหน่งสำคัญ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ดังนี้1. แต่งตั้งคุณธนา ไชยประสิทธิ์ เป็น รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส และให้สิ้นสุดการดํารงตําแหน่งรักษาการ Chief Executive Officer 2. แต่งตั้งคุณวรรณิภา ภักดีบุตร เป็น Chief...

“เพชร โอสถานุเคราะห์” ขายหุ้น “โอสถสภา” เกลี้ยงพอร์ต นำเงินทุ่มโครงการศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษา

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จากการที่ผู้ถือหุ้น 2 รายในกลุ่ม Orizon ได้แก่ 1.Orizon Limited และ 2.คุณเพชร โอสถานุเคราะห์ ได้เข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทที่ถืออยู่ จำนวน 381,359,000 หุ้น คิดเป็น 12.69% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 33...

‘เพชร โอสถานุเคราะห์’ ลาออกจากตำแหน่ง CEO โอสถสภา ดัน ‘กรรณิกา ชลิตอาภรณ์’ ขึ้นแท่นบริหาร

"บมจ.โอสถสภา"  ปรับโครงสร้างใหม่ หลัง "คุณเพชร โอสถานุเคราะห์" ประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารและ CEO เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมเปิดทางให้ทีมผู้บริหารมืออาชีพเข้าบริหารงานคุณสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ประธานกรรมการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อบ่ายวันนี้ ว่าหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้รับหนังสือลาออกจากคุณเพชร โอสถานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการบริหารและ CEO เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่เพื่อเสริมศักยภาพทางธุรกิจ ให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการดำเนินงานซึ่งในการปรับโครงสร้างดังกล่าว คุณเพชร โอสถานุเคราะห์จะขึ้นมาดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ คุณกรรณิกา...

ฟื้นตำนาน 128 ปี ร้านขายยา​ ‘กิเลน เต๊ก เฮง หยู’ และการหวนกลับสู่รากเหง้าและตัวตนเดิมของ ‘โอสถสภา’

ใช้ฤกษ์ดีช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา เปิดพิพิธภัณฑ์ กิเลน เต๊ก เฮง หยู เพื่อย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของ บริษัท โอสถสภา จำกัด​ (มหาชน)​​ กับเส้นทางประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 128 ปี ของธุรกิจครอบครัวที่เกิดมาจากร้านขายยาเล็กๆ แถวสำเพ็งก่อนจะส่งต่อธุรกิจเรื่อยมาจนถึงทายาทในรุ่นที่ 4 และกลายมาเป็นบริษัทมหาชนผู้ผลิตและจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ สำหรับพิพิธภัณฑ์ร้านขายยา “กิเลน เต๊ก เฮง หยู” ต้ังอยู่ที่ล้ง 1919 จะทำหน้าที่เป็นเหมือนคลังความรู้แห่งศาสตร์ยาสมุนไพรไทย-จีน​​...
- Advertorial -