เตรียมตัวฉีดวัคซีน! เร่งปูพรมเข็มแรก ทุกจังหวัดเปิดประชาชน Walk In ได้เลย

Walk in vaccine

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีมติฉีดวัคซีนโควิด19 แบบ Walk In ให้แต่ละจังหวัดพิจารณาดำเนินการได้ทันที เพิ่มเติมจากคนที่จองผ่านแอป “หมอพร้อม” เตรียมจัดหาวัคซีนเพิ่มเป็น 150 ล้านโดสในปี 2565

- Advertisement -


คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่าหลังการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติวันนี้ (12 พฤษภาคม) ได้สรุปแนวทางจัดหาวัคซีน เป็น 3 แนวทางดังนี้

1.จัดหาวัคซีนโควิดเพิ่มเติมจาก 100 ล้านโดส เป็น 150 ล้านโดสในปี 2565
2.เจรจากับผู้ผลิตวัคซีนให้เร็วและมากรายที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับวัคซีน และให้ครอบคลุมถึงโควิดสายพันธุ์อื่นๆ สายพันธุ์กลายพันธุ์หากมีการทดลองวิจัยแล้ว
3.ปรับแนวทางการฉีดวัคซีนให้มีการปูพรมเข็มแรกกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ลดโอกาสความรุนแรง และเสียชีวิต

การฉีดวัคซีนจะเริ่มในต้นเดือน มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปและมี 3 รูปแบบ
1.นัดผ่านไลน์ หรือแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่รัฐบาลจะจัดให้
2.นัดเป็นกลุ่มก้อน เช่น อสม. หรือองค์กรภาครัฐและเอกชน
3.ปูพรมเรื่องของ Walk In ซึ่งรายละเอียดกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะให้ทางพื้นที่หรือแต่ละจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด และมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) เป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้

กรณีการฉีดวัคซีน Walk In ในแต่ละพื้นที่ต้องจัดวัคซีนให้เพียงพอและอำนวยการความสะดวกที่เหมาะสม หากพื้นที่ไหนพร้อมก็เริ่มได้ อย่าง กทม.ได้ขอวัคซีนมา 1 ล้านโดส แต่เรื่องการบริหารจัดการอยู่ที่พื้นที่ ซึ่งก็จะมีการประกาศว่าจะให้บริการอย่างไร ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญคือ การ Walk In อาจไม่ได้ทุกคน หากบางศูนย์มีคนมารับบริการมาก แต่ก็พยายามทำให้เกิดความสะดวกที่สุด

การเข้ามาฉีดวัคซีนแบบ Walk In ให้อำนาจแต่ละจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการได้ทันที ตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด เพราะการบริหารภายใต้ ศบค. จะมีการจัดลำดับขั้นตอนการบริหาร โดย สธ. มีหน้าที่หลักในการจัดหาวัคซีน เพื่อให้แต่ละพื้นที่ไปบริหารจัดการกันในแต่ละพื้นที่เอง

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า มีประชาชนจำนวนไม่น้อยอยากฉีดวัคซีน จึงจัดบริการรูปแบบ Walk In โดยกรมควบคุมโรคเป็นผู้ประสานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง

โดยภาพรวมจะให้แต่ละจังหวัดอย่างน้อยฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% ของประชากร แต่การกระจายจะไม่มากเท่ากรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจะฉีดทุกคนในพื้นที่ที่สมัครใจให้มากที่สุด ทั้งการ Walk In และจองผ่านแอปพลิเคชัน จะได้ทราบวันเวลาชัดเจน ซึ่งแต่ละจังหวัดจะไปดำเนินการและออกประกาศออกมา

สถานที่ฉีดวัคซีน Walk In ที่เหมาะสมคือพื้นที่โล่ง เช่น สถานีกลางบางซื่อ หรือจุฬาฯ ได้เปิดบริการที่จามจุรีสแควร์ เป็นต้น ซึ่งต้องรอประกาศตามแต่ละจังหวัด เพราะคนรับผิดชอบการฉีด คือ คณะกรรมการโรคติดต่อตามจังหวัดนั้นๆ

Source