ศบค.แจ้งชะลอลงทะเบียน “หมอพร้อม” แก้ปัญหาคอขวด ปรับใช้ระบบนัดฉีดวัคซีนแต่ละพื้นที่จัดให้แทน

Dr Taweesil CCSA

การกำหนดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้เป็นวาระชาติ ซึ่งจะปูพรมฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป สำหรับคนทุกกลุ่ม ซึ่งจะมีการลงทะเบียนเข้ามาจองวัคซีนเป็นจำนวนมาก  ศบค.จึงได้ปรับระบบการจองใหม่ จากเดิมที่ให้จองผ่านแอป “หมอพร้อม” เป็นการลงทะเบียนตามระบบที่แต่ละจังหวัดจัดให้

- Advertisement -

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่าตอนนี้ขอให้ชะลอการลงทะเบียนรับวัคซีนระบบ “หมอพร้อม” ไว้ก่อน เนื่องจากระบบ “หมอพร้อม” ทำหน้าที่ทั้ง 1.ลงทะเบียนรับนัดฉีดวัคซีน 2.ติดตามการฉีดวัคซีนเข็มที่1 และ 2 รวมทั้งผลข้างเคียง 3.การออกใบรับรองการฉีดวัคซีน ทำให้เกิดคอขวด

ในช่วงนี้ต้องปรับระบบให้ “หมอพร้อม” ทำงานด้าน ติดตามการฉีดวัคซีนเข็มที่1 และ 2 ผลข้างเคียง และการออกใบรับรองการฉีดวัคซีน

ส่วนระบบ “ลงทะเบียน” ฉีดวัคซีน ต้องปรับให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่มี “ทางเลือก” หลากหลายในแต่ละพื้นที่ เช่น ระบบ “ภูเก็ตต้องชนะ” ของจังหวัดภูเก็ต “นนท์พร้อม” ของจังหวัดนนทบุรี “ไทยร่วมใจ” ของกรุงเทพฯ
เพื่อไม่ให้เกิดคอขวด การลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” จำนวนมาก ในช่วงนี้ที่เปิดให้ทุกกลุ่มลงทะเบียนฉีดวัคซีน

โดยแต่ละจังหวัดสามารถนำโมเดลการเปิดลงทะเบียนรับวัคซีน ที่จัดทำขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ภูเก็ต นนทบุรี กรุงเทพฯ ไปใช้ได้ในพื้นที่ของตัวเอง รวมทั้งสามารถไปแจ้งลงทะเบียนที่โรงพยาบาล อสม. ก็ได้ และไม่ว่าลงทะเบียนผ่านช่องทางใด หลังจากได้รับวัคซีนแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งมาที่ระบบ “หมอพร้อม”

ส่วน 2 กลุ่มแรก คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่าน “หมอพร้อม” ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนมาล่วงหน้าแล้ว ยืนยันว่าจะได้รับวัคซีนตามเวลาที่เหมาะสมจากปริมาณวัคซีนที่จะเข้ามาต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป และจะเป็นลำดับต้นๆ ที่ได้รับวัคซีนจากการลงทะเบียนมาล่วงหน้าแล้ว

bkk vaccines booking

กรุงเทพฯ เปิดระบบ “ไทยร่วมใจ” ลงทะเบียน 27 พ.ค.นี้

สำหรับกรุงเทพฯ ได้เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok” เริ่ม 27 พฤษภาคมนี้ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ที่มีสิทธิรับวัคซีน ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี 10 เดือน ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนกับระบบหมอพร้อมไวัแล้ว ระบบนี้ เป็นช่องทางลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล 25 แห่ง เปิดให้ประชาชนในพื้นที่ กทม. ที่มีอายุ 18-59 ปี และไม่เป็นโรค 7 กลุ่มโรค ลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง

1.ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com
2.ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการภาครัฐ อย่างเช่น เราชนะ คนละครึ่ง เพราะระบบมีข้อมูล จึงไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลอีก ให้เลือกแจ้งความประสงค์รับการฉีดวัคซีนและรอรับ SMS ยืนยันได้รับวัคซีน
3.ลงทะเบียนที่ร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ ร้าน 7-eleven, Family Mart, Tops Daily และ mini Big C ซึ่งเปิดเป็นจุดรับลงทะเบียน ช่วงเวลา 08.30 – 18.00 น. สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

สามารถให้บุคคลในครอบครัวลงทะเบียนแทนได้ ผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ลงทะเบียนแทน โดยระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

เริ่มลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และลงทะเบียนได้ทุกวัน เวลา 06.00 – 22.00 น. และเริ่มฉีดวัคซีนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สอบถามการลงทะเบียน/ข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วนวัคซีน 1516 ช่วงเวลา 08.00 – 20.00 น.

ปรับเกณฑ์กระจายวัคซีน

สำหรับแผนการแจกจ่ายวัคซีน จากเดิมที่จัดสรรวัคซีนตามจำนวนยอดจองในแต่ละพื้นที่ ได้ปรับหลักเกณฑ์ใหม่ให้เป็นการแจกจ่ายวัคซีนตามสถานการณ์การระบาด โดยนำจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อ ซึ่งอัตราการติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน รวมทั้งพื้นที่ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น แรงงาน กลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ และการเตรียมพร้อมสำหรับเปิดการศึกษาในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ แผนการแจกจายวัคซีนจะเกณท์และปัจจัยพิจารณาที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ. ศบค. ติดตามข้อมูลและรับฟังข้อเสนอต่างๆ เพื่อนำมาปรับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย