หุ้นน้องใหม่ธุรกิจประกันภัย TQR มาแรง! เทรดวันแรกยืนเหนือจอง 200% [PR]

TQR ipo

บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) หุ้นน้องใหม่ เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันแรก (17 กุมภาพันธ์) เปิดตลาดเหนือจอง 200% จากราคาไอพีโอ 5.10 บาท/หุ้น พร้อมรุกธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกันมากขึ้น หวังสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อเนื่อง

- Advertisement -

คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์  จำกัด (มหาชน) (TQR) เปิดเผยว่า หุ้น TQR เปิดทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันนี้ (17 กุมภาพันธ์) เป็นวันแรก ปรากฏว่า ราคาหุ้นสามารถเปิดตลาดยืนเหนือราคาจองซื้อที่ราคา 15.30 บาท  เพิ่มขึ้น 10.20 บาทหรือคิดเป็น 200% เมื่อเปรียบเทียบกับราคาจองที่ 5.10 บาท ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน

โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ เพื่อการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ (Operational Efficiency Improvement Platform) ประมาณ 20 ล้านบาท  โดยใช้ในโครงการพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์รูปแบบประกันภัยต่อ ประมาณ 20 ล้านบาท ภายในปี 2565 และ เงินลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 255.7 ล้านบาท ภายในปี 2566 ทั้งนี้ เงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องจะใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบในการเข้าลงทุน เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ที่เหมาะสมมากที่สุด

หลังจากเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว ทำให้ชื่อ TQR เป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและนานาชาติ บริษัทมีความพร้อมในการทำธุรกิจ ทั้งรูปแบบนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) และธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) โดยเฉพาะ Alternative Business ที่มีความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและคู่ค้า และสามารถหาโปรดักส์ที่สามารถตอบโจทย์ของทั้งสองฝ่ายได้

คุณพันทิตา แซ่เอ็ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ.ที คิว อาร์  กล่าวว่า การเปิดซื้อขายหุ้น TQR  เป็นวันแรก ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จากหลายปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนทั้ง การกำหนดราคาขายที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และความเชื่อมั่นของนักลงทุน รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ด้วยทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญต่อธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อมากว่า 20 ปี และผลประกอบการที่ผ่านมาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี และมั่นใจว่า หุ้น TQR จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว