ปตท. เดินหน้า New Business ตั้งบริษัท “อินโนบิก” 2,000 ล้าน ลุยลงทุน “ธุรกิจยา”

PTT Forms Innobic to Support pharmaceutical business

หลัง ปตท. ประกาศแผน 5 ปี (ปี 2564-2568) งบลงทุนกว่า 1.79 แสนล้าน กลุ่มที่ใช้วงเงินสูงสุด เป็นธุรกิจใน บริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้น 100% ด้วยสัดส่วน 70% ซึ่งมีหลากหลายประเภท หนึ่งในกลุ่มที่น่าสนใจ คือ Life Science ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ และเป็นกลยุทธ์ New S-Curve ของ ปตท.

- Advertisement -

ล่าสุดมีความคืบหน้าการลงทุนในธุรกิจใหม่ของ ปตท. โดย คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.

โดยบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการลงทุนธุรกิจยา ในต่างประเทศ ตามกลยุทธ์การลงทุน New Business ของ ปตท. รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพความสามารถของ ปตท.ด้าน Life Science

หากดูตามแผนยุทธศาสตร์การลงทุน 5 ปี  (ปี 2564-2568) ของ ปตท.และบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100%  กำหนดวงเงินรวมไว้ที่ 179,072 ล้านบาท

ptt

โดยยังเน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) ได้แก่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 30,552 ล้านบาท สัดส่วน 17% ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 13,053 ล้านบาท สัดส่วน 7% ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย มูลค่า 2,190 ล้านบาท สัดส่วน 1%  ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมและสำนักงานใหญ่  มูลค่า 8,055 ล้านบาท สัดส่วน 5% และการลงทุนในบริษัทที่ ปตท. หรือหุ้น 100% มูลค่า 125,222 ล้านบาท สัดส่วน 70%

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้เตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้าอีกจำนวน 331,524 ล้านบาท เพื่อการเติบโตและเสริมสร้างความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. เช่น โครงการ Southern LNG Terminal  และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า (PDP 2018) การขยายการลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวครบวงจร (LNG Value Chain) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจก๊าซธรรมชาติสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Gas-to-Power)

รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของวิถีชีวิตแบบใหม่และนิเวศทางเศรษฐกิจใหม่ (New Ecosystem Business Model) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและทิศทางของโลก อาทิ ห่วงโซ่ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า (Electricity Value Chain) รวมถึงการมุ่งสู่ธุรกิจใหม่ในกลุ่ม Life Science ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจยา ธุรกิจ Nutrition ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังเติบโตทั่วโลก

นอกจากนี้ยังมีงบลงทุนในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนหรือ พลังงานสะอาด เพื่อให้กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 8,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 ตามแผนยุทธศาสตร์ ในการเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน