HomePR Newsทรู ทัช เปิดรับพนักงานวัยเกษียณ สร้างรายได้-เพิ่มคุณค่าผู้สูงอายุ

ทรู ทัช เปิดรับพนักงานวัยเกษียณ สร้างรายได้-เพิ่มคุณค่าผู้สูงอายุ

แชร์ :

true touch รุ่นใหญ่ไฟแรง เกษียณอายุ ผู้สูงอายุ ทรู

กลุ่มทรู โดย คุณสุภาวดี ตระกูลบุญ (แถวหน้านั่งกลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ทัช จำกัด ร่วมต้อนรับ “รุ่นใหญ่ ไฟแรง” กลุ่มพนักงานวัยเกษียณที่มีใจรักการบริการ เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ทรู ทัช จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ และสร้างรายได้ให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  โดยนำความรู้ความสามารถจากการทำงานมาปรับใช้ในการบริการลูกค้า พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์วัยเก๋า ส่งต่อถึงพนักงานรุ่นใหม่

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

คุณอนุสรณ์ วงษ์ภักดี (แถวยืน ซ้าย) เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ตัวแทนโครงการ “รุ่นใหญ่ไฟแรง” กล่าวว่า “ขอบคุณทรู ทัชที่ให้โอกาสสำหรับคนสูงวัย และยังไฟแรงอยู่ รู้สึกอบอุ่นที่ได้ทำงานร่วมกับทรู แล้วยังให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุอย่างมาก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และผมก็ยินดีที่ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่จากน้องๆและเพื่อนร่วมงาน และจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด อยากฝากไว้ว่าเราควรทำในสิ่งที่เรารัก และรักในสิ่งที่เราทำอย่างเต็มที่ครับ”

ทั้งนี้ โครงการรุ่นใหญ่ ไฟแรง ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ที่ให้ความสำคัญและมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาตร์ด้านความยั่งยืน Heart-Health-Home ของกลุ่มทรู ที่ครอบคลุม 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ  เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จึงได้เปิดโอกาสให้มีการสรรหาว่าจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงานตามลักษณะงานและเวลาที่เหมาะสม  เพื่อเป็นการช่วยให้เห็นคุณค่าของตนเอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และช่วยส่งเสริมให้มีรายได้  ซึ่งจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 


แชร์ :

You may also like