HomeInsightเปิด 10 ธุรกิจดาวเด่น ยังเห็นสัญญาณรุ่งเรืองในยุคโควิด-19

เปิด 10 ธุรกิจดาวเด่น ยังเห็นสัญญาณรุ่งเรืองในยุคโควิด-19

แชร์ :

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล CU

หากมองโควิด-19 เป็นอุปสรรค ก็คงเจอแต่ความยากลำบาก แต่จะเห็นได้ว่าในวิกฤติทุกครั้งที่ผ่านมา ก็ยังมีโอกาสอยู่ด้วยเช่นกัน ลองมาดู 10 ธุรกิจดาวเด่น ที่ยังมีสัญญาณรุ่งเรืองในยุคโควิด สอดรับกับการใช้ชีวิตยุค New Normal เพื่อเป็นแนวทางมองหาโอกาสทำธุรกิจในสถานการณ์ที่ท้าทายนี้

Santos Or Jaune

ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ธุรกิจในประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างมาก เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักชั่วคราวจากการเว้นระยะห่างทางสังคม ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตหลายด้าน ทำให้การใช้จ่ายเกิดการชะลอตัว กระทบต่อภาคธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรก

หลังมาตรการคลายล็อก พบธุรกิจต่าง ๆ เริ่มกลับมาประกอบกิจการอีกครั้ง ทั้งรายเก่าและรายใหม่ปรับตัวหันมาประกอบธุรกิจที่สอดรับกับการใช้ชีวิตยุค New Normal มากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย ธุรกิจทางการแพทย์ และธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ ยังเห็นตัวเลขเติบโต

จากข้อมูลของ กระทรวงพาณิชย์ พบว่ามี 10 ธุรกิจดาวเด่น จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่มากขึ้นในปีนี้ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วิเคราะห์โอกาสของ 10 ธุรกิจในยุคโควิดที่ยังไปต่อได้ เพื่อเป็นไอเดียในการพัฒนาธุรกิจและหาโอกาสใหม่ๆ หลังจากนี้

1. ธุรกิจการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทำจากยางพารา  

จากสถิติกระทรวงพาณิชย์ พบการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วง 7 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ค.2563) กลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 37% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เพราะภาครัฐเองก็สนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางพารามากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยผลิตได้ปริมาณมาก จึงต้องแปรรูปเป็นของใช้ต่าง ๆ เช่น หมอน ที่นอน เมื่อผู้บริโภคคุ้นเคยกับการใช้งานและเห็นว่าราคาไม่แพงจึงซื้อมากขึ้น จากนั้นขยายไปสู่การผลิตสินค้าอื่น ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้านสุขอนามัยและเภสัชกรรมช่วงโควิด เช่น ถุงมือยาง เพิ่มขึ้นถึง 12 เท่า

2. ธุรกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

สินค้าในกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้รับความคนสนใจจากการดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควิด ทำให้หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ถุงเมือยาง กลายเป็นอีกสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน แต่การเข้าสู่ตลาดหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ในช่วงนี้ถือว่ามีการแข่งขันสูงมากแล้วเช่นกัน แม้สินค้ามีความต้องการมากขึ้น แต่ในการทำตลาดไม่ได้ดูจากดีมานด์ลูกค้าอย่างเดียว ต้องดูคู่แข่งขันด้วย คือหากจะเข้าสู่ตลาดนี้ก็มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง

3. ธุรกิจดูแลความสะอาดและกำจัดเชื้อโรค  

กลุ่มนี้มาจากเทรนด์การดูแลความสะอาดของสถานที่ต่างๆ ในช่วงโควิด ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า โรงแรม ที่พักอาศัย มีความต้องการเรื่องดูแลความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค จะเห็นได้ว่ามีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด อย่างกลุ่มอีเวนท์ ธุรกิจจัดคอนเสิร์ต หันมาขยายธุรกิจให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคหลายราย เพื่อช่วงชิงดีมานด์จากตลาด

4. ธุรกิจ e-Commerce

จากสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในช่วง 7 เดือนแรก ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพิ่มขึ้น 35% เห็นได้ชัดว่าการสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและการขนส่งทางไปรษณีย์เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคยอมรับมากขึ้น เป็นการปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

แม้ทุกวันนี้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซจะมาแรง แต่มาร์เก็ตเพลส, เฟซบุ๊กกรุ๊ป, @Line ที่ขายของได้จำนวนมากและเป็นที่นิยมของลูกค้า แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นของต่างประเทศ และบางแพลตฟอร์มไม่ได้จดทะเบียนเป็นร้านค้า อย่าง เฟซบุ๊กกรุ๊ป มาร์เก็ตเพลสของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด

5. ธุรกิจการขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มนี้เป็นธุรกิจประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  มาจากสถานการณ์ในช่วงล็อกดาวน์ คนต้องทำงานที่บ้าน แม้ปลดล็อกแล้วบางบริษัทก็ยังมีนโยบายให้ทำงานที่บ้านบางวัน ทำให้ต้องซื้ออุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์เสริมเพื่อทำงานออนไลน์ รวมทั้งการติดตั้งและซ่อมแซมของเดิมที่มีอยู่ด้วย

6. ธุรกิจการบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร

ธุรกิจประเภทนี้มาจากความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการดูแลความสะอาด สถานที่ต่างๆ ให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด เพราะกลัวติดเชื้อโรคและมีความถี่ในการทำความสะอาดมากขึ้น  ธุรกิจต่างๆ จึงเห็นโอกาสให้บริการด้านนี้  และเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนมากนัก

7. ธุรกิจจัดทำซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่น

กลุ่มธุรกิจจัดทำซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่น มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจช่วง 7 เดือนแรกปีนี้เพิ่มขึ้น 19% สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี จากแนวโน้มผู้ค้าออนไลน์ให้ความสนใจพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ของตัวเองมากขึ้น จะเห็นได้ว่าช่วงโควิด หน้าร้านถูกปิด ธุรกิจจึงมุ่งไปที่ออนไลน์ และทำมาต่อเนื่องหลังโควิด โดยสามารถใช้ข้อมูลของลูกค้ามาพัฒนาระบบ CRM เพื่อเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

8. ธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุ

สถานการณ์ช่วงล็อกดาวน์จากโควิด ทำให้เกิดความนิยมในการสั่งซื้อสินค้าและอาหารทางออนไลน์ และมีความคุ้นเคยใช้บริการมากขึ้น ธุรกิจโลจิสติกส์ บริการเดลิเวอรี่ ส่งเอกสาร และสิ่งของ จึงเติบโตก้าวกระโดดกลายเป็นธุรกิจสำคัญในยุคโควิด โดยมีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ถึง 1,544 บริษัท เพิ่มขึ้น 10%

9. ธุรกิจการขายส่งสินค้าทั่วไป

ในสถานการณ์โควิด พบว่าคนทำงานในหลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบและต้องออกจากงาน ส่วนหนึ่งก็ออกมาเริ่มต้นหาช่องทางค้าขายสินค้าที่ทำธุรกิจได้ง่าย เน้นกลุ่มอุปโภคบริโภคที่ยังมีกำลังซื้ออยู่ ทำให้ธุรกิจการขายส่งสินค้าทั่วไปเปิดตัวมากขึ้นในปีนี้

10. ธุรกิจเกี่ยวกับบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี

กลุ่มนี้ถือเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากบริการจัดทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีเป็นสิ่งที่นิติบุคคลส่วนใหญ่ต้องใช้บริการ อีกทั้งธุรกิจเกิดใหม่ ก็ต้องทำบัญชีและต้องการคำแนะนำแนวทางการวางแผนเรื่องภาษี วิธีการลดหย่อนภาษีอย่างเหมาะสมเช่นกัน  ธุรกิจกลุ่มนี้มีแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เพิ่มขึ้น 5%

หากลองสังเกต 10 ธุรกิจดาวเด่นยุคโควิด ที่มีสัญญาณดีขึ้น ก็มาจากความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปในช่วงโควิด แม้ว่าโอกาสจะมีมาก แต่การทำธุรกิจไม่ได้ดูแค่ดีมานด์ของลูกค้าอย่างเดียว ต้องดูคู่แข่งในตลาด รวมทั้งดูความพร้อมของตัวเราเองด้วย ต้องระมัดระวังว่าโอกาสมีแต่ความเสี่ยงก็มีด้วยเช่นกัน แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม คนที่มีไอเดียและเห็นโอกาสอยู่เสมอ “ไม่มีทางตัน”


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม