HomeBrand Move !!เปิดรางวัล Thailand’s Top และ ASEAN’s Top มูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ปี 2020

เปิดรางวัล Thailand’s Top และ ASEAN’s Top มูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ปี 2020

แชร์ :

Thailand’s Top Corporate Brands 2020

จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 สำหรับการประกาศผลรางวัล องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด หรือ Thailand’s Top Corporate Brands และปีที่ 3 ของรางวัล ASEAN’s Top Corporate Brands จัดโดยหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2020” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  เพื่อประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลให้แก่ องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2563

ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation)  กล่าวว่าปี 2563 แม้จะมีสถานการณ์ไม่ปกติจากการระบาดของโควิด-19 แต่การวิจัยวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) เพื่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

โดยเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี  ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณโดยใช้สูตร CBS Valuation ใช้ค่าเฉลี่ยระยะเวลา 3 ปี

ปัจจุบันใน ASEAN มีตลาดหลักทรัพย์อยู่  6  ประเทศ ได้แก่  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม สูตรคำนวณ CBS Valuation ได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี อย่างมีระบบทำให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง

Thailand’s Top Corporate Brands 2020

เปิด 15 องค์กรคว้ารางวัล Thailand’s Top Corporate Brands  2020

1. อาหารและเครื่องดื่ม : บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร  56,462 ล้านบาท

2. ธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 86,999 ล้านบาท

3. เงินทุนและหลักทรัพย์ : บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร   57,060 ล้านบาท

4. ประกันภัยและประกันชีวิต : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร  5,796 ล้านบาท

5. ยานยนต์ : บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 5,124 ล้านบาท

6. ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 27,710 ล้านบาท

7. วัสดุก่อสร้าง : บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 38,121 ล้านบาท

8. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ : บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 64,753 ล้านบาท

9. พลังงานและสาธารณูปโภค : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 137,032 ล้านบาท

10. การแพทย์ : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 20,749 ล้านบาท

11. สื่อและสิ่งพิมพ์ : บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร  50,697 ล้านบาท

12. การท่องเที่ยวและสันทนาการ : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร  8,675 ล้านบาท

13 ขนส่งและโลจิสติกส์ : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 92,733 ล้านบาท

14 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 25,547 ล้านบาท

15 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 145,577 ล้านบาท

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าปีนี้แบรนด์องค์กรที่ได้รับรางวัลครั้งแรก คาราบาวกรุ๊ป มีความโดดเด่นในการสร้างแบรนด์องค์กร ที่ไม่ได้เน้นเพียงการขยายแบรนด์สินค้าใหม่ อย่างการเซ็นสัญญาเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลลีกคัพของอังกฤษ หรืออีเอฟแอล คัพ (EFL Cup) ภายใต้ชื่อ “คาราบาวคัพ” เป็นระยะเวลา 3 ปี (2017-2020) เพื่อสร้างแบรนด์องค์กรให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันของสโมสรไหนก็ต้องมีชื่อของลีกปรากฎอยู่ด้วยในทุกแมทช์การแข่งขัน ในมุมของการขยายแบรนด์สินค้าก็มีเพิ่มเติมเข้ามาในกลุ่มใหม่ๆ ที่ไม่ใช่เครื่องดื่มชูกำลัง เช่น วู้ดดี้ ซี+ ล็อค รวมทั้งกลุ่มค้าปลีก CJ

“การสร้างแบรนด์องค์กร เมื่อเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ สิ่งที่จะได้ตามมา คือความมั่นใจจากนักลงทุน ที่สนใจเข้ามาร่วมลงทุนด้วย”

Thailand’s Top Corporate Brands 2020

 

“ไมเนอร์”ขึ้นแท่น Hall of Fame 2020

ในปี 2563 มีบริษัทที่ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 5 ปีซ้อนติดต่อกันเข้ารับรางวัลหอเกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย (Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2020)  1 บริษัท คือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ถือเป็นแบรนด์องค์กรไทยที่สามารถตอกย้ำความโดดเด่นของประเทศไทย ในการเป็นครัวของโลก

ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี 2554 มีบริษัทที่เคยได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Hall Fame 2020  มาแล้วดังนี้

 • บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

องค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame  แล้วก็จะขึ้นสู่ทำเนียบหอเกียรติยศ และไม่ได้ถูกนำมาวัดผลงานเพื่อรับรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรประจำปีอีก

ASEAN’s Top Corporate Brands 2020

 

AOT ยืนหนึ่งแบรนด์อาเซียนมูลค่า 7.8 แสนล้านบาท

สำหรับสุดยอดแบรนด์องค์กรของอาเซียน (ASEAN’s Top Corporate Brands) มี 6 บริษัท จาก 6 ประเทศ ได้แก่

 • Bank Central Asia ประเทศอินโดนีเซีย  มูลค่าแบรนด์องค์กร 37,010 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • Public Bank ประเทศมาเลเซีย มูลค่าแบรนด์องค์กร 10,271 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • SM Prime Holdings ประเทศฟิลิปปินส์ มูลค่าแบรนด์องค์กร 16,308 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • Singtel ประเทศสิงคโปร์ มูลค่าแบรนด์องค์กร 13,410 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • Vietnam Dairy Products ประเทศเวียดนาม มูลค่าแบรนด์องค์กร 8,623 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ท่าอากาศยานไทย ประเทศไทย (AOT) มูลค่าแบรนด์องค์กร 26,108  ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ มูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 26,108 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 781,938 ล้านบาท

เครื่องมือ CBS Valuation ทำให้  “คุณค่าแบรนด์องค์กร”  สามารถระบุเป็นตัวเลขทางการเงิน  สามารถสื่อสารและสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจและสาธารณชน  งานวิจัยประเมินค่าแบรนด์องค์กรนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น  สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี 2557 องค์กรธุรกิจชั้นนำหลายบริษัทได้นำผลวิจัยเป็นหนึ่งใน KPI ที่ช่วยชี้ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาองค์กร

การประกาศผลวิจัยและการมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้บริหารในแต่ละปีเป็นเวลากว่า 10 ปี  จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม


แชร์ :

You may also like