รับอีคอมเมิร์ซโต SCB 10X จับมือพาร์ทเนอร์ลงทุน MyCloudFulfillment 2 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผู้บริหารและพาร์ทเนอร์ที่ร่วมลงทุนใน MyCloudFulfillment (ซ้ายไปขวา) คุณ Derek Wang ซีอีโอ Jet Commerce, คุณชาริณี แชนนอน จาก Gobi Partners, ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด, คุณนิธิ สัจจทิพวรรณ ผู้ร่วมก่อตั้ง MyCloudFulfillment, คุณพจน์ สุพรหมจักร ผู้ร่วมก่อตั้ง NVest Venture และคุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

SCB 10X, ECG, Gobi Partners และ NVest Venture ประกาศลงทุนใน “MyCloudFulfillment” ผู้ให้บริการคลังสินค้าออนไลน์ครบวงจรมูลค่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ตั้งเป้าพัฒนาระบบจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รับการขยายตัวของตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศ

- Advertisement -

โดยการลงทุนดังกล่าวถือเป็นรอบ Series A ของทาง MyCloudFulfillment ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซสามารถบริหารจัดสินค้า ขายสินค้าได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งนำดาต้าที่มีมาใช้ในการทำ Predictive Analytics ได้มากขึ้น รวมถึงมีแผนร่วมกันในการพัฒนาโซลูชันต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ social commerce ในอนาคตด้วย

ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด และ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงบทบาทของ SCB 10X ว่ามุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการคิดและทำในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือมีมาก่อนผ่านการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

“ปัจจุบันประเทศไทยมีสตาร์ทอัพประมาณ 1,500 ราย แม้ว่าอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพไทยจะอยู่ในระยะกำลังเติบโตและมีขนาดเล็กกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์และอินโดนีเซีย แต่ก็ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากทั้งจากการสนับสนุนจากนักลงทุนรวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ”

“นอกจากนี้ ช่วง Covid-19 เราเห็นภาพการเปลี่ยนผ่านของผู้บริโภคที่มุ่งสู่ดิจิทัลมากขึ้น ตัวเลขการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซเติบโตแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ความต้องการด้านบริการคลังสินค้าออนไลน์แบบเต็มรูปแบบเพิ่มสูงตาม อีกทั้งผู้ขายออนไลน์มีความต้องการการจัดส่งแบบ tailor-made มากขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของตน ดังนั้น สตาร์ทอัพอย่าง MyCloudFulfillment จึงได้รับผลดีและเติบโตตามการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ที่มีอัตราการเติบโตสูงและเป็นที่น่าจับตามอง”

ด้านคุณนิธิ สัจจทิพวรรณ กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง MyCloudFulfillment บริษัท อี-เอ็มพาวเวอร์เมนท์ จำกัด กล่าวว่า “ตลาดอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตสูงถึง 26% โดยตลาดที่มีศักยภาพสูงอันดับหนึ่งได้แก่ อินโดนีเซีย มีอัตราการใช้จ่ายผ่านอีคอมเมิร์ซต่อผู้ใช้ (ARPU) อยู่ที่ 219 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6,856 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือประเทศไทย อยู่ที่ 215.67 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 6,752 บาทต่อคนต่อปี แต่อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของไทยยังต่ำกว่าอินโดนีเซียอยู่มาก สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยที่ยังมีอีกมหาศาล”

“โดยเป้าหมายในการระดมทุนครั้งนี้คือการนำเงินไปพัฒนาระบบการจัดการด้านข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซสามารถบริหารจัดการสินค้า ขายสินค้าได้ง่ายขึ้น นำดาต้าที่มีมาใช้ในการทำ predictive analytics  เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านบริการแก่ลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ในประเทศ และเตรียมพร้อมขยายตลาดสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป”

สำหรับการขยายตัวสู่ตลาดในภูมิภาคอาเซียนนั้น คุณนิธิเผยว่า กำลังมองประเทศเวียดนามเป็นประเทศแรก และคาดว่าจะนำระบบของ MyCloudFulfillment ไปเจาะตลาดเวียดนามได้ภายในปี 2022 หรืออีกสองปีข้างหน้า