HomeFinancialตั้ง “ผยง ศรีวณิช” ประธานสมาคมธนาคารไทยคนที่ 24 แทน “ปรีดี ดาวฉาย”

ตั้ง “ผยง ศรีวณิช” ประธานสมาคมธนาคารไทยคนที่ 24 แทน “ปรีดี ดาวฉาย”

แชร์ :

คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย ได้แต่งตั้งคุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย คนที่ 24  แทนคุณปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ที่ลาออกจากตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย เพื่อไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดยการรับตำแหน่งในครั้งนี้ มีภารกิจที่ต้องเร่งผลักดัน คือ การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบธนาคารพาณิชย์ให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจและตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนไทยในทุกภาคส่วน  ทั้งนี้ ประธานสมาคมธนาคารไทยจะหารือกับผู้บริหารของธนาคารสมาชิกเพื่อร่วมกันกำหนดแผน ยุทธศาสตร์ของสมาคมธนาคารไทยในระยะถัดไป

สำหรับประวัติประธานสมาคมธนาคารไทย คนที่ 24 นั้น คุณผยง ศรีวณิช ปัจจุบันอายุ 52 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ University of Arizona สหรัฐอเมริกา, ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ที่ University of Pittsburgh รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา และมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจการเงินการธนาคารมากว่า 20 ปี

โดยเคยดำรงตำแหน่ง Managing Director, Head of Global Markets & Country Treasurer Citibank N.A.,Thailand ระหว่างปี 2551-2557 ก่อนจะเข้าทำงานกับธนาคารกรุงไทยในปี 2558  ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

 


แชร์ :

You may also like