10 กิจกรรมคนไทยอยากทำอะไรมากสุด หลังปลดล็อคดาวน์ “ร้านตัดผม”มาอันดับแรก

มาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้คนไทยต้อง “กักตัวอยู่บ้าน” นานกว่า 2 เดือน โดยรัฐบาลเริ่มผ่อนคลาย Lockdown ระยะแรกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 อิปซอสส์ บริษัทวิจัยการตลาด รายงานผลวิจัยล่าสุด สำรวจกิจกรรมที่คนไทยอยากใช้บริการมากที่สุดหลังปลดล็อคดาวน์ พบว่า 21% ต้องการไปร้านตัดผมเป็นอันดับแรก

- Advertisement -

จากสำรวจสถิติทั่วประเทศพบว่า 10 อันดับกิจกรรมคนไทยต้องการใช้บริการมากที่สุด หลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการและประเทศเข้าสู่ภาวะปกติดังนี้

  1. ไปร้านตัดผม 21%
  2. เที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 19%
  3. รับประทานอาหารนอกบ้านหรือที่ร้าน 15%
  4. เดินเล่นหรือช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า 13%
  5. กลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยและทำงานที่ออฟฟิศ 8%
  6. ออกกำลังกายที่ฟิตเนส สวนสาธารณะ สนามกีฬา 6%
  7. ดูหนังที่โรงภาพยนตร์ 3%
  8. เที่ยวสถานบันเทิง (ผับ บาร์) ยามค่ำคืน 3%
  9. สปานวดผ่อนคลาย 3%
  10. ไปศาสนสถาน 3%

ชายไทยอยากไปตัดผม-ผู้หญิงอยากไปเที่ยว

แม้ว่าผู้หญิงจะให้ความสำคัญและดูแลเส้นผมมากกว่าผู้ชาย แต่จากผลสำรวจพบว่าผู้ชายไทย 27% ต้องการไปตัดผมหลังมีมาตรการผ่อนปรน หรือให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ในขณะที่ผู้หญิง 16% ต้องการไปร้านตัดผมเป็นอันดับแรก โดยกิจกรรมที่ผู้หญิงไทยต้องการทำมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง คือการไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ 21% และต้องการเดินเล่นช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า 15% มากกว่าผู้ชาย

อย่างไรก็ตามผู้หญิงไทยไม่ได้คิดเพียงเรื่องเที่ยวหรือช้อปปิ้ง แต่ยังรักในหน้าที่การงาน เพราะจากผลสำรวจพบว่าหญิงไทย 10% ต้องการกลับไปเรียนและทำงานเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ชายอยู่ที่ 5%

วัยรุ่นอยากเรียน-ทำงาน-เที่ยวผับบาร์

จากผลสำรวจพบว่าวัยรุ่นที่มีอายุ 18-24 ปี มีความต้องการที่จะกลับไปเรียนและทำงานสูงกว่าในทุกๆ ช่วงอายุ สัดส่วน 17% ของกลุ่มวัยรุ่นต้องการกลับไปเรียนและทำงานเป็นอันดับแรกหลังปลดล็อคดาวน์ ขณะเดียวกัน 5% ต้องการใช้บริการดูหนังในโรงภาพยนตร์และท่องเที่ยวสถานบันเทิง ผับ บาร์ ยามค่ำคืน มากกว่ากลุ่มอื่นๆ

ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นไทยเน้น Work Hard, Play Hard กลุ่มวัยกลางคนหรือคนที่อยู่ในช่วงอายุ 25-44 ปี เป็นกลุ่มที่มีความต้องการที่จะไปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศสูงสุด โดยเฉลี่ย 1 ใน 5 กลุ่มวัยกลางคน ต้องการกลับไปท่องเที่ยวเป็นอันดับแรกหลังปลดล็อคดาวน์ ส่วนกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป ให้ความสำคัญกับการไปศาสนสถาน 6% ออกกำลังกาย 9% และเดินเล่นช้อปปิ้งสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ

รายได้สูงไปเที่ยว คนชั้นกลางทำงาน

หากดูผลสำรวจจากรายได้ครัวเรือน พบว่า ครอบครัวที่มีรายรับสูง 1 ใน 4 ต้องการไปเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอันดับแรกหลังปลดล็อคดาวน์ ซึ่งสูงกว่ากลุ่มชนชั้นกลางและครัวเรือนรายได้น้อย โดยกลุ่มชนชั้นกลางให้ความสำคัญกับการเรียนและทำงานสูงสุด สัดส่วน 10% ของกลุ่มนี้ต้องการกลับไปเรียนและทำงานให้เร็วที่สุดหลังประเทศกลับสู่ภาวะปกติ

ผลสำรวจชุดนี้ อิปซอสส์ จัดเก็บข้อมูลผ่านการสอบถามออนไลน์บนเครือข่าย Global Advisor ผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามอายุระหว่าง 16-47 ปี ในประเทศไทย จำนวนกว่า 1,000 คน สำรวจระหว่างวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2563