Grab ประเทศไทย แถลงแล้ว “ธรินทร์ ธนียวัน” ลาออก

จากที่ก่อนหน้านี้ มีโพสต์ของผู้บริหารคนดังของแพลตฟอร์ม Ride-Hailing และ Food Delivery อย่างคุณธรินทร์ ธนียวันเกี่ยวกับการออกตามหา Next Chapter of Life ที่อาจหมายถึงการลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร Grab ประเทศไทยนั้น

- Advertisement -

ล่าสุดทาง Grab ประเทศไทยได้ส่งจดหมายยืนยันแล้วว่าคุณธรินทร์ ธนียวันตัดสินใจลาออกจริง และได้กล่าวขอบคุณความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาให้ Grab กลายเป็นซูเปอร์แอป การพัฒนาบริการทางการเงิน การพัฒนาบริการจัดส่งอาหารและพัสดุ ตลอดจนทำให้ Grab กลายเป็นที่ยอมรับจากพันธมิตรทางธุรกิจและนักลงทุนในประเทศไทย ของคุณธรินทร์ ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมาด้วย

สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่กำลังจะว่างลงนั้น ระหว่างนี้ คุณรัสเซล โคเฮน ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการประจำภูมิภาคของแกร็บ โฮลดิ้งส์ อิงค์ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับภูมิภาคที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมบริหารของแกร็บ ประเทศไทย จะรักษาการตำแหน่งดังกล่าว จนกว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งภายหลัง

———————————–

โดยจดหมายจาก Grab ประเทศไทยมีใจความดังนี้

บริษัทฯ ขอขอบคุณคุณธรินทร์สำหรับความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการทำงานตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีของการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย โดยคุณธรินทร์ถือเป็นผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์อันโดดเด่น ซึ่งได้ขับเคลื่อนและผลักดันให้ธุรกิจของแกร็บในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกด้านผ่านบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การบริการการเดินทาง บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ บริการทางการเงิน ตลอดจนบริการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ทั้งยังเป็นผู้วางรากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งจนทำให้แกร็บกลายเป็นผู้นำซุปเปอร์แอป (Super App) หรือแอปพลิเคชันที่ครองใจผู้บริโภคและได้รับการยอมรับจากทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ตลอดจนผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในประเทศ

ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง คุณธรินทร์ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น พร้อมริเริ่มโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว พร้อมมุ่งสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อร่วมขับเคลื่อนและผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย

ไม่เพียงเท่านั้น คุณธรินทร์ยังเป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง พร้อมส่งเสริมศักยภาพของทรัพยากรบุคคลและเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถ โดยทีมงานของ แกร็บ ประเทศไทย ทุกคนจะยังคงสานต่อเจตนารมณ์ของคุณธรินทร์ต่อไป โดยมุ่งใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของแกร็บในการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อย และพาร์ทเนอร์คนขับ-จัดส่งอาหาร ควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่อง

ขอแสดงความนับถือ
แกร็บ ประเทศไทย