โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ มอบข้าวกล่องและผลไม้สดแก่กับบุคคลากรทางแพทย์ ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า [PR]

สืบเนื่องจากโรงแรม โรสวูด กรุงเทพฯ ทำการปิดบริการชั่วคราวในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ทางโรงแรมได้ นำข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง รวมถึงผลไม้สดมอบให้แก่บุคคลากรทางแพทย์ในโรงพยาบาลพระรามเก้า ที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ

- Advertisement -

โดยในวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา ทีมพ่อครัวจากโรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ ได้นำวัตถุดิบภายในโรงแรมมาประกอบอาหารจำนวน 100 กล่อง เพื่อมอบเป็นพลังงานและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติการแนวหน้าอย่างบุคคลากรทางแพทย์ พร้อมผลไม้สดจากโรงแรม โดยมี คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และ คุณแพทองธาร ชินวัตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (Rende Development) เป็นตัวแทนมอบอาหารให้แก่บุคคลากรทางแพทย์ และพยาบาลในโรงพยาบาลพระรามเก้าในครั้งนี้