วิกฤติครั้งไหนก็ไม่เคยต้องปิดศูนย์การค้า MBK กับภารกิจอุ้มร้านค้าฝ่าโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นับเป็นความท้าทายและโจทย์ใหญ่ที่ทำให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก เช่นเดียวกับธุรกิจ “ศูนย์การค้า” ที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราว แต่ท่ามกลางวิกฤติก็ยังคงเห็นภาพการปรับตัวของธุรกิจต่าง ๆ เพื่อนำพาองค์กรฝ่าวิกฤติครั้งนี้

- Advertisement -

คุณสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ประกอบด้วย เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, พาราไดซ์ พาร์ค, พาราไดซ์ เพลส  และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ให้มุมมองการปรับตัวของธุรกิจศูนย์การค้าในวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ที่ต้องจับมือกันผ่านไปให้ได้

คุณสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

วิกฤติครั้งไหนก็ไม่เคยต้องปิดศูนย์ฯ

ต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเชื่อมโยงกันไปทั่วโลก รวมถึงธุรกิจค้าปลีก ซึ่งต้องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว เพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อและติดเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยยังคงเปิดเฉพาะร้านที่ได้รับการยกเว้น เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร เพื่อให้บริการประชาชนได้เข้าถึงสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน

ดังนั้นตัวเลขผู้เข้ามาใช้บริการจึงมีจำนวนลดลง เมื่อเทียบกับช่วงที่ศูนย์ฯเปิดให้บริการตามปกติ ซึ่งวิกฤติต่าง ๆ ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเศรษฐกิจถดถอย  วิกฤติต้มยำกุ้ง การชุมนุมทางการเมือง ก็ไม่เคยถึงขั้น “ปิดศูนย์การค้า” และก็ยังมีคนเดินตลอดเวลา แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั่วโลก การดำเนินธุรกิจด้วยความยากลำบากทุกที่

อุ้มร้านค้าฝ่าวิกฤติโควิด-19

ธุรกิจหลักของศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค มาจากการให้เช่าพื้นที่ แต่ในช่วงที่ศูนย์ฯปิดให้บริการชั่วคราว ก็มีร้านค้าที่ไม่ได้เปิดขาย  จึงไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่ากับร้านค้าที่ต้องปิดให้บริการได้เช่นกัน

“ผู้บริหารได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีความเห็นอกเห็นใจร้านค้าผู้เช่า ซึ่งอยู่ด้วยกันมาเสมือนคนในครอบครัว ต้องยอมรับว่าเราลำบาก ร้านค้าก็ลำบาก ถ้าความทุกข์มี 10 ส่วน เอ็ม บี เค ก็ขอแบกความทุกข์ในส่วนที่มากกว่าร้านค้า”

ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ให้กับร้านค้าที่ต้องปิดให้บริการ ส่วนร้านค้าที่ได้รับการยกเว้นและยังคงเปิดขายจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  มีการลงพื้นที่ดูแลร้านค้าที่ยังเปิดอยู่ว่าขายได้หรือไม่ ให้คำแนะนำและหาทางช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่วนความช่วยเหลือในระยะยาวยังคงต้องประเมินสถานการณ์และดูเป็นราย ๆ ไป ซึ่งก็ได้ติดตามการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เพราะสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

วินาทีนี้เราต้องจับมือไปด้วยกัน เราก็อยากให้ร้านค้าอยู่รอดได้ด้วย ถ้าร้านค้าอยู่ไม่ได้ เราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน

เตรียมแผนกระตุ้นจับจ่ายรอสถานการณ์คลี่คลาย

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์สถานการณ์ที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ แต่ทีมงาน MBK  ได้วางแผนเตรียมความพร้อมภายในองค์กร เพื่อรองรับหากสถานการณ์คลี่คลายหลังวันที่ 30 เมษายนไว้แล้ว

โดยมีแผนจะร่วมกับร้านค้าในศูนย์ฯจัดเซลล์ โปรโมชัน เพื่อช่วยร้านค้าให้มีกระแสเงินสดกลับมา ผู้บริโภคอาจจะยังไม่มีกำลังซื้อ การท่องเที่ยวอาจจะต้องใช้เวลา จึงจะมุ่งเน้นแคมเปญกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศก่อน สิ่งแรกน่าจะเป็นไทยช่วยไทยมากกว่า สนับสนุนให้คนไทยจับจ่ายใช้สอยหลังสถานการณ์คลี่คลายแล้ว