จากโรงพยาบาล สู่ โรงทาน ความร่วมมือร่วมใจช่วยชุมชน ในวิกฤติ COVID-19

 

- Advertisement -

ขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ระบาด ประชาชนจำเป็นต้องอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการติดและการแพร่เชื้อ ขณะเดียวกัน พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาในวัด รวมถึงในพื้นที่ต่าง ๆ หลายแห่ง ก็ไม่สามารถออกรับอาหารบิณฑบาตและกิจนิมนต์ต่าง ๆ ได้ เพราะเกรงว่าจะมีการติดเชื้อไวรัสเช่นเดียวกัน อีกทั้ง พระสงฆ์ชราภาพ ยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง

แม้แต่เดิม “วัด” จะเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจ ของคนไทย โดยเฉพาะคนในชุมชนที่อาศัยโดยรอบ ที่ต่างค้ำจุนซึ่งกันและกัน แต่ในสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้กิจกรรมทางศาสนาถูกงดเว้น รวมถึงประชาชนไม่สามารถออกมาใส่บาตรได้เหมือนปกติ อีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย หรือในภาวะที่ต้องหยุดงานกะทันหัน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระดำริให้วัดจัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หรือ “โรงทาน” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ซึ่งมีนโยบายในการส่งเสริมพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 24 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมตั้งแต่เกิดวิกฤติโควิด-19 เพื่อให้ทุกคนร่วมต่อสู้ และผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

นอกจากได้มีการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ให้กับ 5 โรงพยาบาลหลักๆ แล้ว ล่าสุด กับการเดินหน้าโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ยังได้ร่วมสมทบทุนแก่โรงทานตามวัดต่างๆ  ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงทานพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช โดยถวายเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร อาทิ วัดอรุณ วัดนาคปรก วัดระฆัง วัดธาตุทอง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่พระสงฆ์-สามเณร และประชาชนที่เดือดร้อนในการดำรงชีพ จากผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19

สำหรับการเดินหน้าร่วมสมทบโรงทานดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดำเนินโครงการ คนไทยไม่ทิ้งกัน ซึ่งซีพี ออลล์ จะยังคงเดินหน้าร่วมสมทบทุนตามวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุ สามเณรแล้ว ยังถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือสังคม ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ได้รับความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และให้วัด ยังคงเป็นศูนย์กลางจิตใจ และเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้เช่นในสถานการณ์ปกติ