เอสเอฟ ยกระดับมาตรการ ประกาศปิดโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศถึงสิ้นเดือน

หลังให้ความร่วมมือตามประกาศของมติ ครม. ด้วยการปิดโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 22 สาขาเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ 18-31 มีนาคม 2563 นั้น

- Advertisement -

ล่าสุด SF Cinema ประกาศยกระดับมาตรการเฝ้าระวังเพิ่มสูงขึ้น ด้วยการปิดโงรภาพยนต์ทั่วประเทศ จำนวน 64 โรงภาพยนตร์ ควบคู่ไปกับมาตรการรักษาความสะอาดอย่างเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจ ของลูกค้า ในวันที่โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการอีกครั้ง

โดย คุณสุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ SF Cinema ออกแถลงการณ์​เพื่อชี้แจงต่อลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานให้ทราบถึง การปิดชั่วคราวของโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ทั่วประเทศ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

โดยชี้แจงไว้ในแถลงการณ์โดยสรุปว่า

“จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ได้ส่งผลกระทบไปหลายประเทศ ทั่วโลก SF Cinema ไม่ได้นิ่งนอนใจ และเฝ้าติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุด เพื่อ ความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าทุกคน

อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ SF Cinema ยิ่งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยับยั้งการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือตามแนวทางของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศไทยของเราผ่านช่วงเวลานี้ได้โดยเร็ว

SF Cinema ขอแจ้งว่า เราจะปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ 64 สาขา ทั่วประเทศ เป็นการชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 โดยระหว่างนี้เรายังคง รักษามาตรการทำความสะอาดอย่างเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจ ของลูกค้า ในวันที่โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการอีกครั้ง”