เอาขวดไปปั๊ม “บางจาก” บริการเติมแอลกอฮอล์เจล ฟรี! 196 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ -ปริมณฑล

สถานีบริการน้ำมันบางจาก ให้บริการจุดเติมแอลกอฮอลล์เจลฟรี คนละไม่เกิน 50 มิลลิลิตร ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 ระหว่าง 10.00-13.00 น. หรือจนกว่าของจะหมด โดยสามารถไปใช้บริการได้ในทุกสถานีบริการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวนรวม 196 สถานี  

- Advertisement -

โดยทางบางจากประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกี่ยวกั​บการให้บริการจุดเติมเจลแอลกอฮอล์ฟรี สำหรับทำความสะอาดมือ #ครั้งแรกในประเทศไทย ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

เพื่อร่วมช่วยคนไทยสู้ภัย COVID-19 และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้ภาชนะสิ้นเปลือง

🍃ท่านละไม่เกิน 50 มิลลิลิตร
🍃เริ่ม 23 มี.ค. 63 เวลา 10.00-13.00 น. หรือจนกว่าของจะหมด
🍃เช็คสาขาที่ร่วมบริการได้ที่ www.bangchakmarketplace.com
บางจากฯ บริการจุดเติมเจลแอลกอฮอล์ฟรี สำหรับทำความสะอาดมือ #ครั้งแรกในประเทศไทย ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

เพื่อร่วมช่วยคนไทยสู้ภัย COVID-19 และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้ภาชนะสิ้นเปลือง

🍃ท่านละไม่เกิน 50 มิลลิลิตร
🍃เริ่ม 23 มี.ค. 63 เวลา 10.00-13.00 น. หรือจนกว่าของจะหมด
🍃เช็คสาขาที่ร่วมบริการได้ที่ www.bangchakmarketplace.com