สมาคมกาแฟพิเศษไทย ประกาศเลื่อนการจัดงาน Thailand Coffee Fest 2020 [PR]

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ทางคณะผู้จัดงานและผู้เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด เพื่อประเมินสถานการณ์มาเป็นลำดับ แต่ปรากฏตามที่ทราบกันว่า การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศไทย ยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น

- Advertisement -

ทาง สมาคมกาแฟพิเศษไทย (SCATH) และ บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน ได้ประชุมและหารือและได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ให้เลื่อนการจัดงาน Thailand Coffee Fest 2020 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน เพื่อรอจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น

ทั้งนี้การจัดงานจึงเลื่อนออกไป โดยหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็ววัน และช่วงเวลาดังกล่าวสถานการณ์จะเอื้อให้เกิดบรรยากาศที่ดี พร้อมๆ กับความมั่นใจที่จะกลับคืนมา และจะประกาศวันเวลาการจัดงานให้ทราบในเร็ววันนี้ ทางคณะผู้จัดงานจึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ThailandCoffeeFest2020