‘วรวุฒิ อุ่นใจ’ ลาออกประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เล่นการเมืองเต็มตัวเป็นสมาชิกพรรคกล้า ยังไม่เฟิร์มตำแหน่งในออฟฟิศเมท

หลังชัดเจนแล้วว่า คุณหมู – วรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)​ ในเครือเซ็นทรัลกรุ้ป และยังดำรงตำแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย จะเริ่มต้นเส้นทางการเมืองอย่างจริงจัง ด้วยการประกาศตัวเป็นหนึ่งในแนวร่วมสำคัญเพื่อขับเคลื่อนพรรคการเมืองน้องใหม่อย่าง “พรรคกล้า

- Advertisement -

โดยคุณวรวุฒิ ถือฤกษ์ประกาศตัวผ่านโซเชียล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เพื่อประกาศต่อสาธารณะถึงความเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งครั้งสำคัญในฐานะภาคประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีให้แก่ประเทศ และเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสังกัดพรรคการเมืองน้องใหม่อย่าง “พรรคกล้า” นี้ โดยเลือกจากพรรคที่ไม่มีเจ้าของพรรค เพื่อให้เป็นการทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

ซึ่งหลังการแสดงเจตนารมย์ดังกล่าวของคุณวรวุฒิ ล่าสุด ก็ได้มีประกาศจากทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทยส่งจดหมายลงวันที่  7 กุมภาพันธ์​ 2563 เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจลาออกจากการเป็นประธานสมาคมฯ ของคุณวรวุฒิ เพื่อไปปฏิบัติภารกิจทางการเมืองอย่างที่ตั้งใจไว้ได้อย่างเต็มที่ โดยมีรายละเอียดในจดหมาย ดังต่อไปนี้

เรื่อง นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ขอลาออกจากตําแหน่ง

เรียน ท่านสื่อมวลชน

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า นายวรวุฒิ อุ่นใจ ซึ่งดํารงตําแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ในวาระพ.. 2561 – .. 2563 ได้แจ้งลาออกจากตําแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากต้องไปปฏิบัติภาระกิจด้านอื่นตามที่ตั้งใจไว้ ทําให้ไม่สามารถสละเวลาเพื่อบริหารงานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  

ในการนี้ ทางสมาคมผู้ค้าปลีกไทย จึงขอเรียนแจ้งมายังท่านสื่อมวลชนเพื่อโปรดทราบ และจะได้ไม่เกิดความสับสน ซึ่งขณะนี้ทางสมาคมฯ อยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหาผู้ที่จะมารักษาการในตําแหน่งประธานสมาคมฯ จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย วาระพ.. 2563-2565 ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี และจะแจ้งให้ท่านสื่อมวลชนทราบต่อไป

คุณหมู – วรวุฒิ แจ้งเกิดในวงการธุรกิจด้วยการรับไม้ต่อดูแลกิจการอุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานของครอบครัว ต่อมาเขาพัฒนาร้านให้ทันสมัย ด้วยการพัฒนาโปรเจ็กท์จบปริญญาโทของตัวเอง นำเอามาปฏิบัติจริง จนพลิกโฉมกิจการ Stationary แบบดั้งเดิม จนขยายธุรกิจให้กลายเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมนี้ แล้วต่อยอดด้วยระบบแคตตาล็อคสั่งซื้อแล้วจัดส่งสินค้า ต่อมาเมื่อ “เซ็นทรัล” ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรคลังและส่งสินค้า เพื่อเดินหน้าเข้าสู่แนวทางค้าปลีกแบบ Omni-Channel แข่งขันในกระแส Disruption จึงเข้าซื้อกิจการออฟฟิศเมท ผนวกเข้ามาเป็น บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)​ ในเครือเซ็นทรัลกรุ้ป