Tag: Thai Retail Association

‘วรวุฒิ อุ่นใจ’ ลาออกประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เล่นการเมืองเต็มตัวเป็นสมาชิกพรรคกล้า ยังไม่เฟิร์มตำแหน่งในออฟฟิศเมท

หลังชัดเจนแล้วว่า คุณหมู - วรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)​ ในเครือเซ็นทรัลกรุ้ป และยังดำรงตำแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย จะเริ่มต้นเส้นทางการเมืองอย่างจริงจัง ด้วยการประกาศตัวเป็นหนึ่งในแนวร่วมสำคัญเพื่อขับเคลื่อนพรรคการเมืองน้องใหม่อย่าง "พรรคกล้า"โดยคุณวรวุฒิ ถือฤกษ์ประกาศตัวผ่านโซเชียล เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เพื่อประกาศต่อสาธารณะถึงความเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งครั้งสำคัญในฐานะภาคประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีให้แก่ประเทศ และเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสังกัดพรรคการเมืองน้องใหม่อย่าง...

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เผยช่องทางขายรุ่ง-ร่วงรอบ 9 เดือน ชี้ค้าปลีกปี ’61 “O2O – Big Data” มาแน่

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เผยสถานการณ์ค้าปลีก 9 เดือนที่ผ่านมาอยู่ในระดับทรงตัว คือ เติบโตระหว่าง 2.8-3.0% เชื่อมั่นช่วงไตรมาสสุดท้ายจะเติบโตเพิ่มขึ้น สถานการณ์เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวของกำลังซื้อมากขึ้น พร้อมเสนอแนะนโยบายรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านการจ้างงาน เศรษฐกิจ และการลงทุน เพื่อกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตคุณจริยา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า นับแต่ปี 2556 อุตสาหกรรมค้าปลีกเติบโตลดลง โดยปัจจัยหลักเกิดจากเศรษฐกิจประเทศโดยรวมอยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในเชิงมหภาค ซึ่งยังต้องรอผลจากการดำเนินการอีกหลายปี รวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคระดับฐานรากยังไม่ดีขึ้นและการมีหนี้ครัวเรือนสูง นอกจากนี้ยังพบว่ามูลค่ายอดขายสินค้าอุปโภคบริโภค...