อิมแพ็คคว้า 12 รางวัล มาตรฐานศูนย์ประชุมฯ จากทีเส็บ ผงาดรับรางวัล 6 ปีซ้อน รวมมีพื้นที่ห้องประชุมผ่านมาตรฐานกว่า 13,000 ตารางเมตร [PR]

นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้ารับรางวัล “ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและสถานที่จัดงานอาเซียน (Thailand and ASEAN MICE Venue Standard)” จากนายนภินทร ศรีสรรพางค์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน “MICE Standards Day 2020” โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ณ โรงแรมสวิสโซเทล บางกอก รัชดา โดยในปีนี้ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผ่านการตรวจประเมินประเภทมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ซึ่งมีห้องที่ผ่านการรับรองใหม่ถึง 12 ห้องด้วยกัน ได้แก่ ห้องแซฟไฟร์ 102-112 และห้องแซฟไฟร์ 115 รวมถึงห้องประชุมที่ต่ออายุการรับรองในประเภทศูนย์ประชุม จำนวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้องแอมเบอร์ 1 และห้องแซฟไฟร์ 101 และ 118

- Advertisement -

ทั้งนี้ อิมแพ็ค เข้ารับรางวัลรางวัลมาตรฐานสถานที่จัดงานฯ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 โดยเข้ารับครั้งแรกในปี 2558 จนถึงปี 2563 เมื่อรวมพื้นที่แล้วศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีพื้นที่ห้องประชุมกว่า 13,000 ตารางเมตรที่ผ่านมาตรฐานฯ อาทิ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม เดอะพอร์ทอล บอลรูม ห้องจูปิเตอร์ ห้องวีนัส ห้องแอมเบอร์