HomeBrand Move !!ลูกค้าหด นักท่องเที่ยวหาย! วิกฤติ Covid-19 ร้านค้า MBK ร้องลดค่าเช่า 50% ศูนย์ฯ เคาะเยียวยา 15 มี.ค.นี้

ลูกค้าหด นักท่องเที่ยวหาย! วิกฤติ Covid-19 ร้านค้า MBK ร้องลดค่าเช่า 50% ศูนย์ฯ เคาะเยียวยา 15 มี.ค.นี้

แชร์ :


หลังจากกลุ่มร้านค้าเช่าในศูนย์การค้า MBK  รวมตัวกันเดินขบวนในศูนย์การค้าเพื่อขอให้ MBK ลดค่าเช่าลง 50%  หรือ ยกเลิกเก็บค่าเช่าในช่วงนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (ไวรัสโคโรนา) ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนลดลงอย่างมาก รวมทั้งคนไทยเองก็จับจ่ายลดลงในช่วงนี้

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ศูนย์การค้า MBK  ได้ทำหนังสือลงวันที่ 24 ก.พ.2563 ชี้แจงผู้ประกอบการร้านค้าและเร่งหาแนวทางช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด-19  โดยระบุว่า ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวม ภาคการท่องเที่ยว และภาคธุรกิจ เพื่อดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าเช่า

บริษัทฯได้พิจารณาปัจจัยผลกระทบโดยรอบด้านจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับร้านค้าผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด โดยอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะสั้นและระยะยาว

“บริษัทฯได้หารือถึงแนวทางช่วยเหลือทันที หลังจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เช่ากลุ่มหนึ่งได้มาร้องเรียนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และได้มีการประชุมหารือกับผู้ประกอบการร้านค้าเช่าที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ในช่วงที่มีวิกฤติต่าง ๆ ที่ผ่านมา เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ยืนหยัดเคียงข้างและดำเนินมาตรการช่วยเหลือร้านค้าผู้เช่า ซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันมาโดยตลอดให้สามารถผ่านช่วงเวลายากลำบากไปด้วยกัน ครั้งนี้ก็เช่นกัน ศูนย์ฯและผู้เช่าจะร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะฝ่าฟันปัญหาครั้งนี้ไปได้ด้วยดี”

MBK ถกผู้ค้า สรุปแผนเยียวยา 15 มี.ค.นี้

อย่างไรก็ตามวันนี้ (25 ก.พ.) เวลา 13.30 น. คุณสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้นัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อร่วมกันหารือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจำนวนกว่า 300 คน

คุณสมพล ได้กล่าวว่า “ศูนย์การค้า MBK ตระหนักถึงความลำบากของผู้ประกอบการร้านค้าท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งนำเสนอแนวทางการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและรอบด้าน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยขณะนี้ ได้นำเสนอแนวทางการลดค่าเช่าให้ผู้ประกอบการร้านค้ากับคณะกรรมการบริษัทเพื่อเร่งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมแล้ว และจะแจ้งรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการร้านค้าไม่เกินวันที่ 15 มี.ค. 2563 หรือโดยเร็วที่สุด”

“โควิด-19” วิกฤติที่ไม่ทันตั้งตัว

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากจุดเริ่มต้นในประเทศจีนและส่งผลกระทบไปทั่วโลกนั้น

ปัจจัยสำคัญขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าสถานการณ์จะสั้นหรือยาว เพราะการแพร่ระบาดยังคงมีอยู่ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบไม่มีทางจะชดเชยได้เร็วในระยะสั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ คือ “ผู้คนไม่เดินทาง” ไม่ใช่เฉพาะตลาดจีน แต่มีผลกระทบข้างเคียงกับนักท่องเที่ยวทุกตลาด  ส่งผลให้ทั้งโรงแรมและศูนย์การค้าที่มีผู้มาใช้บริการลดลง

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

สถานการณ์การไวรัสโควิด-19 กระทบมากกว่าช่วงที่เกิดโรคซาร์ส ในปี 2546 เพราะวันนี้เศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับ 17 ปีก่อน จึงเป็นปัจจัยที่ฉุดเศรษฐกิจโลก รวมทั้งประเทศไทย และเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ทันตั้งตัว


แชร์ :

You may also like