Home PR News ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ตอกย้ำธนาคารอาเซียน นำคณะลูกค้าลงสนามจริงที่กัมพูชา เพื่อขยายและต่อยอดโอกาสการทุน [PR]

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ตอกย้ำธนาคารอาเซียน นำคณะลูกค้าลงสนามจริงที่กัมพูชา เพื่อขยายและต่อยอดโอกาสการทุน [PR]

คุณบุน ยิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี กัมพูชา คุณสมศักดิ์ รินเรืองสิน ประธานสมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา คุณพรชัย ปัทมินทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณวุธว์ ธนิตติราภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ บรรษัทธุรกิจและวาณิชธนกิจ คุณไพศาล ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกรรมการเงิน คุณอมรเทพ จาวะลา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมสัมมนาในหัวข้อ Economic Overview and Investment Opportunities in Cambodia ให้แก่คณะลูกค้านักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำของประเทศ เพื่อฉายภาพภาวะทางเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนในประเทศกัมพูชา พร้อมนำคณะลูกค้าลงพื้นที่จริง โดยเยี่ยมกิจการของบริษัทไทยที่ประกอบธุรกิจในประเทศกัมพูชา

พร้อมกันนี้ ธนาคารได้นำคณะเข้าพบ คุณปัญญารักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรกัมพูชา และคุณจิรวุฒิ สุวรรณอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ สถานทูตไทยประจำกัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษ ภาวะเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของกัมพูชา ซึ่งเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งในเรื่องเครือข่ายธนาคารอาเซียน ตลอดจนมีทีมงานที่ชำนาญและเข้าใจลูกค้า ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อเร็วๆ นี้

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม