Homehttps://www.brandbuffet.in.th/justin-bieber-dating/CIMB Thai ประกาศชัด ‘ความยั่งยืน’ เป็นกลยุทธ์หลัก เดินตาม CIMB Group ประกาศเพิ่มเป้าหมายเงินส่งเสริมความยั่งยืนเป็น 1 แสนล้านริงกิต หรือ 7.7 แสนล้านบาท ภายใน ปี 2567 [PR]

CIMB Thai ประกาศชัด ‘ความยั่งยืน’ เป็นกลยุทธ์หลัก เดินตาม CIMB Group ประกาศเพิ่มเป้าหมายเงินส่งเสริมความยั่งยืนเป็น 1 แสนล้านริงกิต หรือ 7.7 แสนล้านบาท ภายใน ปี 2567 [PR]

แชร์ :

ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชม เดา เม็ง ประธานกรรมการ คุณพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณเจสัน ลี หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คุณกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย คุณเปรมจิต สมรัตนชัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยดร.ศรายุธ แสงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่ม Health Products & Sustainability บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ รศ.ดร.แรนดอล แชนนอน Associate Professor in Marketing and CLSG และรศ.ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา Assistant Dean for Sustainability วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ร่วมสุดยอดการประชุม The Cooler Earth Summit (Bangkok) 2023เปลี่ยนผ่านธุรกิจเพื่อโลกที่ดีกว่าเป็นการขับเคลื่อนและสร้างความตื่นตัวแก่องค์กรธุรกิจ ในเรื่องความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมผลักดันให้เกิดแนวทางการแก้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ ความสมดุลระหว่างความต้องการของมนุษย์กับทรัพยากร การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนรับกระแสโลกาภิวัฒน์ และการค้าระหว่างประเทศ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ทั้งนี้การประชุมยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มาจากหลากหลายองค์กรชั้นนำ ซึ่งได้แก่ คุณลูแอนน์ ซีฮ์ Group Chief Sustainability Officer กลุ่มซีไอเอ็มบี ศาสตราจารย์ รูปา ชานดา Director the Trade, Investment and Innovation Division ,UNUESCAP คุณจูเลียน แม็กเน็ค Skills and Employability Specialist ,ILO คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณจารุณี คงสวัสดิ์ Siamese Heritage Trust Manager สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

อนึ่ง กลุ่มซีไอเอ็มบี และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามรับในหลักการธนาคารที่มีความรับผิดชอบขององค์การสหประชาชาติ (UNEP FI Principles for Responsible Banking) ซึ่งได้ประกาศเพิ่มเป้าหมายเงินส่งเสริมความยั่งยืน (sustainable finance) เป็น 1 แสนล้านริงกิต หรือ 7.7 แสนล้านบาทภายในปี2567 นอกจากนี้ธนาคารยังได้ให้ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมอีกด้วย เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UNCC) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

นายพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวในงานสัมมนา The Cooler Earth Summit : Sustainability Conference 2023 Thailand หัวข้อ “เปลี่ยนผ่านธุรกิจเพื่อโลกที่ดีกว่า” จัดขึ้นแบบ hybrid ที่ UNCC พร้อม LIVE สด วันที่ 18 ก.ย.66 ว่า เพื่อให้พวกเราอยู่รอดได้ ท่ามกลางปัญหาสิ่งแวดล้อมอันท้าทายและซับซ้อน เราทุกคนต้องมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนอย่างแข็งขัน ตั้งรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมา ปี 2566 มนุษย์พบความท้าทาย ปัญหาทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม VUCA ทั่วโลก เหตุการณ์ภัยพิบัติทางสภาพอากาศมากมาย ความร้อนแผดเผาครอบคลุมหลายพื้นที่ของยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ ฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์ในฮ่องกง

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ที่น่ายินดีคือ เราเห็นคนคำนึงถึงความยั่งยืนในชีวิตประจำวันมากขึ้น ธนาคารในฐานะภาคธุรกิจ จำเป็นต้องให้แน่ใจว่าเราตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค และในฐานะธนาคารมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคม เราแค่ดำเนินธุรกิจตามวิถีความยั่งยืนไม่พอ แต่ต้องมีส่วนผลักดันให้ผู้อื่นทำเช่นกัน

หลักการสำคัญที่ CIMB Thai กำหนดเป็นวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ได้แก่

1.ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงคำศัพท์ แต่เป็นกลยุทธ์หลักของธุรกิจ ได้ฝังอยู่ใน DNA ของชาว CIMB Thai ภาคการเงินมีบทบาทสำคัญในการจัดสรรเงินทุนเพื่อสนับสนุนและการสร้างวิสาหกิจที่ยั่งยืน ใน TCE Summit ล่าสุดที่มาเลเซีย กลุ่มซีไอเอ็มบี ได้ตั้งเป้าหมายขยายวงเงินส่งเสริมด้าน Sustainability ไว้ที่ 1 แสนล้านริงกิต (ประมาณ 2.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ) หลังจากบรรลุเป้าหมาย 3 หมื่นล้านริงกิต (ประมาณ 143 ล้านเหรียญสหรัฐ เร็วกว่ากำหนดถึง 2 ปี สะท้อนว่ากลุ่มซีไอเอ็มบี มุ่งมั่น แน่วแน่ ในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการและความคิดริเริ่มที่ส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ สำหรับ CIMB Group ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงส่วนเสริม แต่เป็นรากฐานเพื่อสร้างและเตรียมพร้อมเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

2.การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนและการเปลี่ยนแปลงที่ยุติธรรม CIMB ขับเคลื่อนองค์กรด้วยวัตถุประสงค์ชัดเจน เราพยายามอย่างมากที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คน และต้องให้มั่นใจว่าผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่ของธุรกิจเราเคารพสิทธิมนุษยชน ปี 2566 ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นหนึ่งในธนาคารไม่กี่แห่งในประเทศไทย ที่ได้พัฒนานโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุม นอกจากนี้ยังตรวจสอบสถานะผู้ที่อยู่ในซัพพลายเชน จากผู้ขายไปจนถึงระดับลูกค้า ให้มั่นใจว่าผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนต้องลดลง การประชุม TCE Summit ครั้งที่ 4 ของ CIMB เมื่อปี 2565 หัวข้อ ‘Facilitating a Just Transition’ วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนตื่นตัวเรื่องนี้ ส่วนการประชุมวันนี้ มีผู้แทนพิเศษจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มาแบ่งปัน ว่าเราจะสามารถเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ยุติธรรมสำหรับทุกคนได้อย่างไร การพัฒนาทักษะสีเขียว(Green Skills)และงานสีเขียว (Green Jobs) การสร้างเศรษฐกิจสีเขียวที่สมดุลกันระหว่างผู้คนและโลก

3. ร่วมมือกันเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวก ความยั่งยืนเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน เรามักมองหาความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนที่มีใจเดียวกัน เพื่อขยายพลังของความเปลี่ยนแปลง เพราะไม่มีใคร หน่วยงานไหน แก้ปัญหาได้เพียงลำพัง ร่วมมือกันเราก็ทำได้ สร้างประโยชน์ให้เกิดกับทุกคน เป็นเหตุผลว่าทำไม CIMB เราส่งเสริมกรอบความคิดในการทำงานร่วมกันในบุคลากรของเรา ส่วนหนึ่งของค่านิยมภายในชื่อ ‘EPICC’ ตัวอย่างสำคัญ ของการรวมพลังคือ โครงการ ‘Run to Win’ พนักงาน CIMB Thai และบริษัทในเครือวิ่งสะสมระยะเพื่อระดมทุนบริจาคให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สิ่งนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างกำไรให้ธนาคาร แต่ร่วมแรงร่วมใจทำเพื่อสังคม

“ผมอยากเน้นย้ำว่าความยั่งยืนไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นการเดินทางอย่างต่อเนื่อง ต้องทุ่มเท มีวิสัยทัศน์ และเต็มใจที่จะปรับตัวสู่ความท้าทายใหม่ๆ หากร่วมมือกัน เราจะพลิกธุรกิจให้ดีขึ้นได้ ให้พรุ่งนี้มีความเท่าเทียม ยืดหยุ่น และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผมขอฝากถ้อยคำของมหาตมะ คานธี ‘The future depends on what you do today.’ อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำวันนี้ ขอให้พวกเราคว้าโอกาสนี้ สร้างอนาคตที่สดใสด้วยกัน” นายพอล วอง กล่าวทิ้งท้าย


แชร์ :

You may also like